главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Алгоритми розв’язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття

Побудова та обґрунтування алгоритмів для розв’язання деяких класів оптимізаційних задач. Розробка алгоритму розв’язання сформульованої задачі групового вибору з розбиттям множини виборців на підгрупи. Рекомендації щодо вибору параметрів алгоритмів.

Рубрика: Математика
Предмет: Математика
Вид: автореферат
Язык: украинский
Прислал(а): Степанчук
Дата добавления: 11.10.2011
Размер файла: 57,4 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Розв’язування задач за допомогою графів
Теорія графів та її використання у різних галузях. У фізиці: для побудови схем для розв’язання задач. У біології: для розв’язання задач з генетики. Спрощення розв’язання задач з електротехніки за допомогою графів. Математичні розваги і головоломки.
научная работа [2,1 M], добавлена 10.05.2009

2. Розв'язання задач графічним методом, методом потенціалів, методом множників Лангранжа та симплекс-методом
Розв'язання графічним методом математичної моделі задачі з організації випуску продукції. Розв'язання транспортної задачі методом потенціалів. Знаходження умовних екстремумів функцій методом множників Лагранжа. Розв'язання задач симплекс-методом.
контрольная работа [48,5 K], добавлена 16.07.2010

3. Розв’язання алгебраїчних рівнянь в радикалах
Прийоми розв’язання задач в першому і другому степені на Далекому Сході та Греції. Досягнення арабських математиків в області алгебраїчних рівнянь. Розв'язання похідного кубічного рівняння. Найвидатніші теореми про радикали вищих степенів, їх розв’язання.
курсовая работа [536,1 K], добавлена 23.02.2014

4. Методи розв’язування одновимірних та багатовимірних нелінійних оптимізаційних задач та задач лінійного цілочислового програмування
Використання методів розв’язування одновимірних оптимізаційних задач (метод дихотомії, золотого перерізу, Фібоначі) для визначення найменшого значення функції на відрізку. Задача мінімізації за допомогою методу Ньютона і методу найшвидшого спуску.
курсовая работа [739,5 K], добавлена 05.05.2011

5. Різницевий метод розв'язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь
Розгляд крайової задачі для нелінійного рівняння другого порядку. Вивчення різницевого методу розв'язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь. Метод прогонки - окремий випадок методу Гауса. Програма на алгоритмічній мові Turbo Pascal.
курсовая работа [49,7 K], добавлена 10.04.2011

6. Чисельні методи розв'язання задач обчислювальної математики
Задачі обчислювальної математики. Алгоритми розв'язування багатьох стандартних задач обчислювальної математики. Обчислення інтерполяційного полінома Лагранжа для заданої функції. Виконання обчислення першої похідної на основі другої формули Ньютона.
контрольная работа [67,1 K], добавлена 27.03.2012

7. Чисельні методи розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь
Вивчення методів розв'язання лінійної крайової задачі комбінуванням двох задач Коші. Переваги та недоліки інших методів: прицілювання, колокацій, Гальоркіна, найменших квадратів та ін. Пошук єдиного розв'язку звичайного диференціального рівняння.
курсовая работа [419,2 K], добавлена 29.08.2010

8. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні
Розв'язання завдання графічним способом. Зображення розв'язку системи нерівностей, визначення досягнення максимуму та мінімуму функції. Розв'язання транспортної задачі методом потенціалів та симплекс-методом, формування оціночної матриці з елементів.
задача [134,9 K], добавлена 31.05.2010

9. Поворот та його застосування до розв'язання геометричних задач
Основні поняття поворотної симетрії. Означення, задання та властивості повороту площини. Формула повороту площини в координатах. Поворотна симетрія в природі. Розв'язання задач з геометрії за допомогою повороту (на обчислення, на побудову, на доведення).
курсовая работа [2,6 M], добавлена 02.11.2013

10. Координатно-векторний метод розв’язування стереометричних задач
Дослідження історії виникнення та розвитку координатно-векторного методу навчання розв'язування задач. Розкриття змісту даного методу, розгляд основних формул. Розв'язання факультативних стереометричних задач з використанням координатно-векторного методу.
курсовая работа [2,5 M], добавлена 10.04.2011


Другие работы, подобные Алгоритми розв’язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Алгоритми розв’язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Алгоритми розв’язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття" можно здесь
Сколько стоит?

Рекомендуем!

База знаний — документы, размещенные на сайте посетителями за 10 лет. Мы их заботливо отсортировали и отредактировали. Уверены, они помогут Вам в учебе и работе.
Глобальная сеть рефератов — продавайте ваши работы по 20 - 40 руб. За 5 минут создайте свою собственную отличную полнофункциональную коллекцию рефератов.
Коллекция рефератов Revolution — отличная коллекция рефератов, курсовых, дипломных работ!
база знанийглобальная сеть рефератов