главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Диференціальні рівняння першого порядку

Поняття звичайного диференціального рівняння, існування та єдність його розв'язку. Метод ламаних Ейлера. Наближене розв'язання диференціального рівняння І порядку. Загальний розв'язок рівняння у'=у+3 і задача Коші для рівняння з початковою умовою: у(0)=1.

Рубрика: Математика
Предмет: Алгебра
Вид: контрольная работа
Язык: украинский
Прислал(а): Тарас
Дата добавления: 06.10.2010
Размер файла: 74,2 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Диференціальні рівняння вищих порядків
Диференціальні рівняння другого порядку, які допускають пониження порядку. Лінійні диференціальні рівняння II порядку зі сталими коефіцієнтами. Метод варіації довільних сталих як загальний метод розв’язування та й приклад розв’язання задачі Коші.
лекция [202,1 K], добавлена 30.04.2014

2. Розв’язування крайових задач. Звичайні диференціальні рівняння
Задача Коші і крайова задача. Двоточкова крайова задача для диференціального рівняння другого порядку. Види граничних умов. Метод, заснований на заміні розв’язку крайової задачі розв’язком декількох задач Коші. Розв'язування систем нелінійних рівнянь.
презентация [86,2 K], добавлена 06.02.2014

3. Диференціальні рівняння першого порядку
Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Лінійні диференціальні рівняння I порядку. Рівняння з відокремлюваними змінними. Розв’язування задачі Коші. Зведення до рівняння з відокремлюваними змінними шляхом введення нової залежної змінної.
лекция [126,9 K], добавлена 30.04.2014

4. Чисельні методи розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь
Вивчення методів розв'язання лінійної крайової задачі комбінуванням двох задач Коші. Переваги та недоліки інших методів: прицілювання, колокацій, Гальоркіна, найменших квадратів та ін. Пошук єдиного розв'язку звичайного диференціального рівняння.
курсовая работа [419,2 K], добавлена 29.08.2010

5. Параметри інтегралів
Методика розрахунку невизначених інтегралів. Обчислення площі фігури, обмеженої вказаними лініями, та формування відповідного рисунку. Загальний та частинний розв’язок диференціального рівняння першого порядку. Дослідження на збіжність числових рядів.
контрольная работа [490,5 K], добавлена 19.01.2015

6. Стійкість розв’язків диференційних рівнянь з відхиленням аргументу
Варіаційне числення. Обчислення варіації інтегрального функціонала. Варіаційна задача з рухливими границями. Розв’язання диференційних рівнянь з лінійним відхиленням аргументу. Варіації розв’язків диференціального рівняння із розривною початковою умовою.
курсовая работа [7,8 M], добавлена 21.11.2011

7. Метод скінчених різниць в обчислювальній математиці
Крайова задача для звичайного диференціального рівняння. Метод Рунге-Кутта, метод прогнозу і корекції та метод кінцевих різниць для розв’язання лінійних крайових задач. Реалізація пакетом Maple. Оцінка похибки й уточнення отриманих результатів.
контрольная работа [340,6 K], добавлена 14.08.2010

8. Діафантові рівняння
Лінійні діофантові рівняння. Невизначені рівняння вищих порядків. Невизначене рівняння Ферма. Приклади розв’язання лінійних діофантових рівнянь та системи лінійних діофантових рівнянь. Алгоритми знаходження всіх цілочисельних розв’язків рівнянь.
курсовая работа [1,7 M], добавлена 29.12.2010

9. Особливі точки рівняння
Поняття особливої точки системи або рівняння. Пошук розв’язку характеристичного рівняння. Стійкий та нестійкий вузли, типові траєкторії. Дослідження особливої точки рівняння, способи побудови інтегральних кривих. Власний вектор матриці коефіцієнтів.
контрольная работа [511,4 K], добавлена 18.07.2010

10. Елементи аналізу в метричних просторах
Визначення метричного простору. Границя функції у точці. Властивості границь дійсних функцій. Властивості компактних множин. Розв’язок системи лiнiйних рівнянь. Теорема про існування i єдність розв’язку диференціального рівняння. Нумерація формул.
методичка [461,1 K], добавлена 25.04.2014


Другие работы, подобные Диференціальні рівняння першого порядку
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Диференціальні рівняння першого порядку"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Диференціальні рівняння першого порядку" можно здесь
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов