главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Охорона праці

Етапи розвитку охорони праці, її стан в Україні та інших країнах. Мета та завдання курсу, міжнародне співробітництво у галузі та огляд законодавства. Наукова організація праці, поняття інженерної психології, технічна естетика (дизайн) та ергономіка.

Рубрика: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Предмет: Охорона праці
Вид: реферат
Язык: украинский
Прислал(а): incognito
Дата добавления: 13.10.2010
Размер файла: 23,8 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії за сферою дії. Органи, які здійснюють нагляд і контроль дотримання законодавства про правила з охорони праці. Історія розвитку наукових основ охорони праці. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
контрольная работа [18,4 K], добавлена 21.02.2010

2. Основні законодавчі акти з охорони праці
Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.
реферат [27,8 K], добавлена 28.06.2010

3. Державна політика в галузі охорони праці
Теоретичні та практичні основи державної політики в галузі охорони праці. Сучасний стан та проблеми на конкретних прикладах. Шляхи вирішення проблем, пов'язаних з державною політикою в галузі охорони праці. Національна програма поліпшення безпеки праці.
реферат [31,8 K], добавлена 13.01.2010

4. Охорона праці в галузі
Стан безпеки праці та соціальний діалог у світі. Національні тристоронні соціально-економічні ради та територіальні соціально-економічні ради у регіонах: склад, напрями роботи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони праці. Соціальна відповідальність.
шпаргалка [63,5 K], добавлена 13.03.2013

5. Основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.
реферат [29,4 K], добавлена 04.04.2011

6. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
Характеристика повноважень органів державного керування охороною праці. Основні функції й завдання керування охороною праці. Джерела фінансування охорони праці. Організація наукових досліджень. Розробка і зміст інструкцій з охорони праці на підприємствах.
реферат [29,0 K], добавлена 28.06.2010

7. Організація охорони праці на виробництві
Характеристика загальних принципів управління охороною праці. Аналіз обов’язків та повноважень власника підприємства і посадових осіб. Функції та завдання служби і комісії з питань охорони праці, громадського контролю. Шляхи фінансування охорони праці.
лекция [52,9 K], добавлена 29.04.2010

8. Фінансування охорони праці в Україні
Суть і головні завдання охорони праці, принципи та напрямки її нормативно-законодавчого регулювання, джерела фінансування. Сучасний стан сфери охорони праці в Україні, основні проблеми та перспективи удосконалення її фінансування в нашій державі.
курсовая работа [81,7 K], добавлена 13.05.2014

9. Охорона праці
Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.
курс лекций [383,2 K], добавлена 09.12.2008

10. Поняття, предмет та значення охорони праці
Основні моменти історії розвитку охорони праці як навчальної дисципліни, її предмет, завдання, головні поняття та міжпредметні зв’язки з іншими науками. Аналіз факторів та соціально-економічне значення охорони праці, її нормативно-законодавча база.
контрольная работа [29,3 K], добавлена 04.04.2011


Другие работы, подобные Охорона праці
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона праці"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона праці" можно здесь
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов