главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Комунікативний процес

Дослідження особливості комунікативної сфери особистості курсантів ОВС. Теоретичний аналіз проблеми дослідження. Комунікативно-характерологічні тенденції особистості та міжособистісні відносини курсантів. Характеристика проблеми з точки зору психології.

курсовая работа, 66,4 K, добавлена 26.12.2012

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.

Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Вплив права на взаємодію особистості і держави
Історія, кількісні та якісні показники впливу права на відносини особистості і держави: структура, ознаки, рівні, межі, міра. Проблеми сприйняття права, закономірності і ефективність його впливу; способи і джерела відтворення правопокори у психіці людей.
реферат [24,5 K], добавлен 19.04.2011

2. Права і свободи особистості
Правове положення та поняття особистості. Історичний процес розвитку правового положення особистості. Держава й правове положення особистості. Міжнародно-правове співробітництво держав і проблем прав людини. Правове положення особистості в Україні.
курсовая работа [37,7 K], добавлен 28.03.2009

3. Методика соціологічного дослідження права як інструментальний засіб правопізнання
Соціологічні дослідження права як об’єкт аналізу та система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур. Проблеми та особливості методики соціологічних досліджень: системний та функціональний підхід, прогнозування.
реферат [27,8 K], добавлен 27.02.2011

4. Вчення про особистість у суспільних науках
Основна цінність і характеристика особистості як носія цілісності буття; когнітивний, біхевіористський і гуманістичний підходи до вивчення поняття. Дослідження закономірностей поведінки особистості злочинця, який вчинив статеві злочини щодо неповнолітніх.
реферат [25,8 K], добавлен 13.05.2011

5. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя
Вивіз сміття як одна із найактуальніших комунальних проблем. Позитивні тенденції до повного переходу на загальноприйняту в країнах Західної Європи систему переробки твердих побутових відходів. Досвід Китаю у вирішенні проблеми вивезення сміття.
реферат [23,2 K], добавлен 29.04.2009

6. Кримінологічна характеристика особистості злочинця-розбійника
Аналіз кримінально-правових ознак розбою як різновиду корисливо-насильницьких злочинів. Соціально-демографічні, кримінально–правові ознаки та морально-психологічні риси особистості розбійника. Напрями спеціально-кримінологічного попередження розбоїв.
курсовая работа [35,6 K], добавлен 10.01.2014

7. Проблема визначення поняття "організаційно-правова форма юридичної особи"
Дослідження неузгодженості та суперечності Цивільного та Господарського кодексів, проблеми їх співвідношення та необхідності визначення сфери дії кожного з них щодо поняття "організаційно-правової форми юридичної особи". Змістовна характеристика поняття.
статья [221,0 K], добавлен 18.11.2014

8. Основи юридичної психології
Етапи розвитку юридичної психології. Класифікація злочинних типів, взаємозв'язок правосвідомості особистості і правової системи суспільства. Соціально-психологічні відмінності кримінальної групи, угрупування і організації. Компетенція експерта психолога.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 11.02.2011

9. Джерела екологічного права
Поняття та характеристика джерел екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти в екологічній області. Аналіз ступеня систематизації джерел екологічного права та дослідження проблеми відсутності єдиного кодифікованого акта у даній сфері.
курсовая работа [54,2 K], добавлен 11.09.2014

10. Речові докази в системі джерел доказів кримінального процесу
Теоретичні та практичні аспекти дослідження проблеми речових доказів у кримінальному процесі. Характеристика засобів отримання та процесуальний порядок формування речових доказів, особливості їх збереження органами досудового розслідування і судом.
дипломная работа [86,7 K], добавлен 30.08.2014

Другие документы, подобные Комунікативний процес
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Комунікативний процес"
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Комунікативний процес" из рубрики Государство и право
Полная информация о работе Полная информация о работе "Комунікативний процес"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов