главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Лінгвістичні методи самопрезентації особи (на матеріалах інтернет-форумів військової тематики)

Дослідження у поліпарадигмальному аспекті. Типи мовної особистості, когнітивні та психолінгвістичні особливості її формування та функціонування. Віртуальна мовна особистість. Нетипові моделі поведінки в інтернет-комунікації. Соціологічні параметри особи.

статья, 33,9 K, добавлена 27.08.2012

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь. База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Мовна особистість політичного діяча в гендерному та перекладацькому аспектах
Мовна особистість в аспекті лінгвістичного дослідження. Особливості продукування дискурсу мовною особистістю. Індекси мовної особистості українських та американських керівників держав у гендерному аспекті. Особливості перекладу промов політичного діяча.
дипломная работа [98,6 K], добавлен 25.07.2012

2. Соціолінгвістичний аналіз мовної ситуації в АР Крим
Мовна ситуація в аспекті соціолінгвістики. Поняття мовної ситуації, рідна й державна мова в мовній політиці. Соціолінгвістичні методи дослідження мовної ситуації, проблема мовної ситуації в АР Крим. Дослідження мовно-етнічної ідентифікації кримчан.
дипломная работа [74,3 K], добавлен 04.04.2013

3. Особливості класифікації інтернет-лексики сучасної китайської мови
Інтернет-мова як відображення нових форм комунікації. Особливості та класифікація інтернет-лексики сучасної китайської мови. Основні причини, які впливають на специфіку китайської інтернет-лексики, щодо труднощів перекладу та її тематичної класифікації.
курсовая работа [131,0 K], добавлен 13.12.2014

4. Журналіст як мовна особистість
Культура мови журналіста як важлива умова становлення його як мовної особистості. Мовна компетентність телевізійних журналістів у прямоефірному мовленні. Взаємозв’язок дефініцій "культура мови" і "мовна особистість". Аналіз частоти різнотипних помилок.
курсовая работа [77,4 K], добавлен 26.02.2014

5. Загальні засади мовної комунікації
Теорія мовної комунікації як наука і навчальна дисципліна. Теорія комунікації як методологічна основа для вивчення мовної комунікації. Теорія мовної комунікації у системі мовознавчих наук. Формулювання законів організації мовного коду в комунікації.
лекция [52,2 K], добавлен 23.03.2014

6. Словоскладення як спосіб утворення англомовних інновацій сфери Інтернет
Словоскладення як продуктивний спосіб словотвору в англійській мові. Поняття неологізму в сучасній лінгвістиці. Продуктивні способи деривації нових мовних одиниць. Особливості дії словоскладення та його модельний ряд. Інтернет як джерело неологізмів.
курсовая работа [54,4 K], добавлен 06.12.2015

7. Мовна гра як фактор виникнення комунікативної невдачі в американській рекламі (на матеріалі реклами продуктів харчування та напоїв)
Комунікативна невдача як об’єкт лінгвістичного дослідження. Мовна гра як фактор виникнення невдачі. Особливості рекламного дискурсу. Використання сленгової лексики, різноманіття інтерпретації мовної одиниці, вживання каламбуру як причини невдачі слоганів.
дипломная работа [67,6 K], добавлен 17.09.2014

8. Відтворення композитів-термінів ділової англійської мови при перекладі
Особливості ділової терміносистеми англійської мови. Основні методи перекладу складних термінів. Лінгвістичні параметри ділових паперів. Основні моделі термінів-композит в англійській мові. Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі.
курсовая работа [258,8 K], добавлен 30.04.2013

9. Феномен мовної гри в рекламних текстах
Характеристика принципів формування фонетичних, графічних, морфологічних, словотворчих прийомів мовної гри в рекламних текстах. Дослідження поняття рекламного тексту, його структури. Розкриття текстоутворюючого і прагматичного потенціалу мовної гри.
курсовая работа [60,0 K], добавлен 21.11.2012

10. Метафора в аграрному інтернет-дискурсі та особливості її перекладу з англійської мови українською
Визначення природи метафори з точки зору різних дослідників, її особливості. Основні засоби перекладу метафор та образних виразів з англійської мови на українську. Аналіз перекладу метафоричних термінів з науково-технічних текстів аграрної тематики.
курсовая работа [72,4 K], добавлен 16.12.2015

Другие документы, подобные Лінгвістичні методи самопрезентації особи (на матеріалах інтернет-форумів військової тематики)
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Лінгвістичні методи самопрезентації особи (на матеріалах інтернет-форумів військової тематики)"
Поcмотреть текст работы Текст "Лінгвістичні методи самопрезентації особи (на матеріалах інтернет-форумів військової тематики) (статья)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Лінгвістичні методи самопрезентації особи (на матеріалах інтернет-форумів військової тематики)"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов