І Міждисциплінарні гуманітарні читання

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "І Міждисциплінарні гуманітарні читання", присвячена 95-річчю Національної академії наук України. Обговорення проблем формування національної ідентичності, пояснення феноменів глобалізації.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.01.2017
Размер файла 87,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Етнолінгвістика у сучасній науковій парадигмі: проблематика і міждисциплінарні зв`язки. Лексика як виразник національної культури народу. Тематична класифікація великодньої обрядової лексики. Назви великодніх страв. Писанка в народному світосприйманні.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 30.10.2012

 • Читання як компонент навчання іноземної мови. Читання як культура сприйняття писемного мовлення. Етапи роботи з текстом. Сучасні вимоги до жанрової різноманітності та принципів відбору текстів з іноземної мови. Загаьні переваги автентичних текстів.

  контрольная работа [25,9 K], добавлен 08.04.2011

 • Навчальний посібник школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екзаменів з інформацією про всі регіони України. Автентичні тексти для читання та перекладу, складені в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу. Тематичний словник.

  учебное пособие [4,7 M], добавлен 18.05.2009

 • Формування навичок користування всіма аспектами мови в основі навчаня іноземним мовам. Особливості методики викладання іноземної мови на початковому етапі - для молодших школярів. Навички аудіювання, читання, письма та говоріння, особливості фонетики.

  курсовая работа [71,2 K], добавлен 23.05.2009

 • Основні цілі та завдання навчання практичної граматики англійської мови студентів-філологів, співвідношення комунікативних і когнітивних компонентів у цьому процесі. Трифазова структура мовленнєвої діяльності. Формування мовної особистості студентів.

  статья [31,4 K], добавлен 16.12.2010

 • Основний зміст науково-дослідної роботи школи. Протокол обговорення залікового уроку з англійської мови на теми "Shopping", "Extreme kinds of sports". Методики викладання англійської мови. Навчальний процес та педагогічна характеристика дев'ятого класу.

  отчет по практике [25,8 K], добавлен 21.02.2010

 • Основні складові стилю мовлення. Головні напрямки усного мовлення, переваги та недоліки. Переваги письма, процес читання. Особливості розмовного, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного та художнього стилю. Будова тексту, види зв’язків у ньому.

  презентация [201,7 K], добавлен 13.01.2012

 • Засоби створення описів місця дії у англомовних оповіданнях. Відтворення описових контекстів у перекладі. Аналіз перекладів описів місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ ст. Робота з описами місця дії на заняттях з домашнього читання.

  дипломная работа [58,6 K], добавлен 15.04.2010

 • Лінгвістичні ознаки науково-технічних текстів у німецькій мові. Особливості текстів науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті. Проблеми перекладу науково-технічних текстів. Синтаксичні особливості речень та їх відтворення при перекладі.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 21.06.2013

 • Розповсюдження інформації в світовому співтоваристві. Стилістичні особливості науково-технічних текстів. Лексико-граматичні особливості перекладу, синтаксис, граматика і морфологія. Експресивність і образність в науково-технічному стилі англійської мови.

  курсовая работа [169,7 K], добавлен 21.05.2014

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.