главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Ділова українська мова

Загальнодержавне значення культури ділового професійного спілкування працівників митних органів. Законодавство України про державну мову. Комунікативні якісні ознаки мовлення та труднощі української словозаміни, складні випадки правопису імен і прізвищ.

Рубрика: Иностранные языки и языкознание
Предмет: Українська мова
Вид: реферат
Язык: украинский
Прислал(а): андрей
Дата добавления: 08.12.2010
Размер файла: 25,8 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
Засіб формування, оформлення та існування думки. Формування української мови. Норми української літературної мови. Стилі сучасної української мови. Ділова українська мова. Найважливіший засіб спілкування людей.
реферат [13,9 K], добавлена 17.07.2007

2. Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні
Українська літературна мова як вища форма національної мови. Стилі української мови в професійному спілкуванні. Типізація мовних норм. Поняття та ознаки культури мовлення. Становлення українського правопису і його сучасні проблеми, шляхи їх вирішення.
реферат [25,2 K], добавлена 26.01.2015

3. Норми сучасної української мови у спілкуванні
Поняття, класифікація та види процесу спілкування. Основні правила ведення мовлення для різних видів мовленнєвої діяльності та правила для слухача. Взаємозв’язок етикету і мовлення. Поняття культури поведінки, культури спілкування і мовленнєвого етикету.
реферат [20,4 K], добавлена 16.08.2010

4. Українська мова
Норми української літературної мови: орфоепічні, графічні, орфографічні, лексичні та граматичні, стилістичні та пунктуаційні. Правила написання листа-рекомендації та виробничої характеристики співробітників як групи документів ділового спілкування.
контрольная работа [23,9 K], добавлена 01.11.2012

5. Лексика
Для вивчення навчально-професійної лексики проводиться переклад тексту з російської мови на українську. Культура професійного мовлення та лексичне багатство української мови. Культура ділового професійного мовлення та укладання тексту документа.
контрольная работа [24,8 K], добавлена 01.02.2009

6. Мова засобів масової інформації в аспекті культури мовлення
Масова інформація та її мова, українська та російська мови в радіоефірі. Культура мовлення: правильність, точність, логічність, чистота, виразність, достатність і ясність, доречність мовлення. Орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні помилки.
курсовая работа [48,0 K], добавлена 06.11.2012

7. Розвиток професійного мовлення
Особливості російсько-українського перекладу та найпоширеніші труднощі, що виникають при цьому. Складання тлумачного словничка спеціальних понять українською мовою. Становлення та розвиток культури професіонального мовлення, необхідний запас термінів.
контрольная работа [27,9 K], добавлена 06.05.2009

8. Стилістичне розмежування лексики
Комунікативні характеристики української мови. Дослідження Смаль-Стоцьким стилістики офіційного й розмовного спілкування. Стилістика усної літературної мови: святкова, товариська, дружня. Особливості усного та писемного, діалектного та книжного мовлення.
курсовая работа [46,1 K], добавлена 13.10.2012

9. Історія розвитку методики орфоепії
Українська орфоепія її характеристика значення та суть. Додержання норм орфоепії та її застосування на практиці. Орфоепія як один з найважливіших компонентів багатогранного комплексу різноманітних засобів мовного спілкування. Культура усного мовлення.
реферат [24,8 K], добавлена 10.01.2009

10. Складні випадки керування в ділових паперах
Керування у ділових паперах - один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншого слова - керує формою іншого слова. Труднощі (складні випадки) у правильному виборі відмінка: дієслівне, іменне, прикметникове.
статья [14,5 K], добавлена 26.02.2008


Другие работы, подобные Ділова українська мова
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Ділова українська мова"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Ділова українська мова" можно здесь
Сколько стоит?

Рекомендуем!

База знаний — документы, размещенные на сайте посетителями за 10 лет. Мы их заботливо отсортировали и отредактировали. Уверены, они помогут Вам в учебе и работе.
Глобальная сеть рефератов — продавайте ваши работы по 20 - 40 руб. За 5 минут создайте свою собственную отличную полнофункциональную коллекцию рефератов.
Коллекция рефератов Revolution — отличная коллекция рефератов, курсовых, дипломных работ!
база знанийглобальная сеть рефератов