• Виникнення і розвиток української видавничо-книготорговельної бібліографії у другій половині XVII-XVIII ст. Значення подій та інформація про осіб, що вплинули на розвиток видавництва. Описання різновиду книготорговельної бібліографічної інформації.

  контрольная работа (33,2 K)
 • Аналіз статистичних даних комплексу підприємств поліграфії, книговидання та книгорозповсюдження Донецької області за 2007 р. Загальна характеристика та особливості розвитку та зміцнення конкурентоспроможності продукції у видавничо-поліграфічну галузь.

  статья (16,0 K)
 • Етапи розвитку конструкції книги та історія книгодрукування. Класифікація продукції поліграфічного виробництва. Структура видавничо-поліграфічного комплексу. Перспективи електронного книговидання. Комп’ютерні технології та їх роль у видавничій справі.

  курс лекций (1,7 M)
 • Історія розвитку видання книг для дітей в Україні. Навчальна література для дошкільнят. Інфраструктура дитячих видавництв в Україні на прикладах вітчизняних і регіональних видавництв. Діяльність видавництва "Веселка". Організація і розвиток видавництва.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Сутність феномену культури та обставини її формування в сучасних умовах. Організація дозвілля та значення в ньому спеціальних видань. Класифікація видань і їх відмінні риси, характерні особливості. Значення інтернет-видань в формуванні культури.

  реферат (16,5 K)
 • Поняття реквізитів друкованого видання. Правила оформлення документа, вимоги до його зовнішньої і внутрішньої структури. Форми і види реквізитів друкованих видань. Особливості оформлення газети для найбільш ефективного донесення до читача її змісту.

  курсовая работа (43,9 K)
 • Розгляд основних видів друку на папері та інших основах. Технології передачі зображення та тексту на запечатуваний матеріал. Особливості фарб та їх світлочутливих пігментів. Застосування поліграфічних технік в залежності від властивостей поверхні.

  презентация (3,0 M)
 • Принципы оформления стенной газеты: формат, размеры каждого блока, расположение шапки, эмблемы, девиза, информационной полосы, расчет строк на страницу. Структура и особенности информационного наполнения и оформления фигурной, живой и радио-газеты.

  контрольная работа (164,5 K)
 • История возникновения компьютерной графики, ее виды и области применения. Классификация компьютерных сетей, понятие и структура сайта. Виды и характеристика печатных изданий. Этапы редакционно-издательского процесса, допечатные полиграфические работы.

  курсовая работа (41,1 K)
 • Понятие, специфика и достоинства метода интервью как вида социологического исследования. Классификация форм интервью. Процедура и цели проведения интервью, факторы его успешности. Характеристика действий интервьюера. Особенности интервью-ситуации.

  реферат (152,8 K)
 • Лингвистическое изучение классификации газетных жанров, определяющих средства выразительности заголовка. Понятие структуры разновидности и функционального назначения заголовка, его информативная и полноинформативная функции в газетном стиле.

  курсовая работа (35,2 K)
 • Понятие и специфика интервью как метода получения информации в журналистике и социологии. Правила поведения в ходе непосредственной беседы интервьюера и респондента. Методика организации и проведения протокольного интервью, дискуссии и анкетирования.

  презентация (224,4 K)
 • Типологическая характеристика молодежных журналов, их место в системе российских СМИ. Содержательная модель молодежных журналов, дизайн и визуализация представляемых материалов. Специфика иллюстрирования в журналах "Yes! Звезды", "Bravo. Posters", "Joy".

  курсовая работа (6,8 M)
 • Манипуляция массовым сознанием как один из способов управления. Симптомы и признаки скрытой манипуляции. Анализ визуального наполнения интернет-версий газет "Московский Комсомолец" и "Ставропольская правда" на предмет использования приемов манипуляции.

  презентация (6,6 M)
 • Характеристика паперу як волокнистого матеріалу, що являє собою тонкий шар переплетених і зчеплених між собою волокон, що пройшли спеціальну механічну і хімічну обробку. Виробництво пульпи та компоненти ґуми. Гума у флексографічному та тампованому друці.

  реферат (137,9 K)
 • Систематизація і джерелознавчий аналіз матеріалів "Екатеринославских губернських ведомостей" і газети "Мариупольская жизнь", що містять інформацію з історії Північного Приазов’я. Рубрики, з яких можна було узнати про відомості повсякденного життя греків.

  статья (22,1 K)
 • Структура наукової статті згідно з Постановою ВАК України. Вимоги до оформлення наукових статей, що надаються до публікації у журналі "Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Робота редакції з авторами.

  статья (262,9 K)
 • Вивчення публікацій з проблематики довкілля в сучасних українських друкованих мас-медіа, а також в Інтернет-виданнях. Аналіз використовуваних жанрових форм та мовностилістичних прийомів висвітлення даної проблематики. Шляхи підвищення якості публікацій.

  автореферат (37,4 K)
 • Аналіз проблематики публікацій в пресі Православної Церкви Волині. Висвітлення морально-етичної проблематики у волинській православній пресі. Встановлення місця преси Православної Церкви Волині в системі мас-медіа церков і релігійних організацій України.

  автореферат (64,7 K)
 • Визначення реального впливу ЗМІ на сприйняття українським суспільством війни в Іраку. Пошук та аналіз помилок, які мають місце у повсякденній їх діяльності. Спроба знайти шляхи вирішення проблеми об’єктивного висвітлення подій та наслідків війни.

  курсовая работа (3,0 M)