• Структура и функции современной пресс-службы. Методы эффективности взаимодействия пресс-службы со средствами массовой информации (СМИ). Основные информационные документы при работе со СМИ. Задачи и тактика в деятельности правительственных пресс-служб США.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Функции средств массовой информации в современном обществе. Освещение политической жизни как функция СМИ. Основные предложения по оптимизации взаимодействия СМИ и властных структур. СМИ в современных кризисных условиях. Политическое управление и СМИ.

  курсовая работа (48,3 K)
 • Характеристика виду продукції. Класифікація за певними ознаками підвидів продукції. Матеріали для виготовлення листівок. Обґрунтування вибору способу друку. Вибір друкарського обладнання. Післядрукарські процеси та обладнання. Основні витратні матеріали.

  контрольная работа (444,5 K)
 • Адміністративні заборони та утиски з боку німецької влади. Налагодження підпільної видавничої роботи у 1941-1944 роках. Видавнича робота як один із пріоритетних напрямів діяльності ОУН-УПА від моменту заснування організації. Військова преса в окупації.

  реферат (35,1 K)
 • Визначення та характеристика головнх наслідків тотального контролю друкованого слова. Дослідження та аналіз специфічних особливостей ревізії випущеної літератури. Ознайомлення з основними етапами демократичного процесу становлення українського друку.

  доклад (16,6 K)
 • Виникнення і розвиток української видавничо-книготорговельної бібліографії у другій половині XVII-XVIII ст. Значення подій та інформація про осіб, що вплинули на розвиток видавництва. Описання різновиду книготорговельної бібліографічної інформації.

  контрольная работа (33,2 K)
 • Аналіз статистичних даних комплексу підприємств поліграфії, книговидання та книгорозповсюдження Донецької області за 2007 р. Загальна характеристика та особливості розвитку та зміцнення конкурентоспроможності продукції у видавничо-поліграфічну галузь.

  статья (16,0 K)
 • Етапи розвитку конструкції книги та історія книгодрукування. Класифікація продукції поліграфічного виробництва. Структура видавничо-поліграфічного комплексу. Перспективи електронного книговидання. Комп’ютерні технології та їх роль у видавничій справі.

  курс лекций (1,7 M)
 • Історія розвитку видання книг для дітей в Україні. Навчальна література для дошкільнят. Інфраструктура дитячих видавництв в Україні на прикладах вітчизняних і регіональних видавництв. Діяльність видавництва "Веселка". Організація і розвиток видавництва.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Сутність феномену культури та обставини її формування в сучасних умовах. Організація дозвілля та значення в ньому спеціальних видань. Класифікація видань і їх відмінні риси, характерні особливості. Значення інтернет-видань в формуванні культури.

  реферат (16,5 K)
 • Поняття реквізитів друкованого видання. Правила оформлення документа, вимоги до його зовнішньої і внутрішньої структури. Форми і види реквізитів друкованих видань. Особливості оформлення газети для найбільш ефективного донесення до читача її змісту.

  курсовая работа (43,9 K)
 • Розгляд основних видів друку на папері та інших основах. Технології передачі зображення та тексту на запечатуваний матеріал. Особливості фарб та їх світлочутливих пігментів. Застосування поліграфічних технік в залежності від властивостей поверхні.

  презентация (3,0 M)
 • Принципы оформления стенной газеты: формат, размеры каждого блока, расположение шапки, эмблемы, девиза, информационной полосы, расчет строк на страницу. Структура и особенности информационного наполнения и оформления фигурной, живой и радио-газеты.

  контрольная работа (164,5 K)
 • История возникновения компьютерной графики, ее виды и области применения. Классификация компьютерных сетей, понятие и структура сайта. Виды и характеристика печатных изданий. Этапы редакционно-издательского процесса, допечатные полиграфические работы.

  курсовая работа (41,1 K)
 • Понятие, специфика и достоинства метода интервью как вида социологического исследования. Классификация форм интервью. Процедура и цели проведения интервью, факторы его успешности. Характеристика действий интервьюера. Особенности интервью-ситуации.

  реферат (152,8 K)
 • Лингвистическое изучение классификации газетных жанров, определяющих средства выразительности заголовка. Понятие структуры разновидности и функционального назначения заголовка, его информативная и полноинформативная функции в газетном стиле.

  курсовая работа (35,2 K)
 • Понятие и специфика интервью как метода получения информации в журналистике и социологии. Правила поведения в ходе непосредственной беседы интервьюера и респондента. Методика организации и проведения протокольного интервью, дискуссии и анкетирования.

  презентация (224,4 K)
 • Типологическая характеристика молодежных журналов, их место в системе российских СМИ. Содержательная модель молодежных журналов, дизайн и визуализация представляемых материалов. Специфика иллюстрирования в журналах "Yes! Звезды", "Bravo. Posters", "Joy".

  курсовая работа (6,8 M)
 • Манипуляция массовым сознанием как один из способов управления. Симптомы и признаки скрытой манипуляции. Анализ визуального наполнения интернет-версий газет "Московский Комсомолец" и "Ставропольская правда" на предмет использования приемов манипуляции.

  презентация (6,6 M)
 • Характеристика паперу як волокнистого матеріалу, що являє собою тонкий шар переплетених і зчеплених між собою волокон, що пройшли спеціальну механічну і хімічну обробку. Виробництво пульпи та компоненти ґуми. Гума у флексографічному та тампованому друці.

  реферат (137,9 K)