• Преобразование государственной службы в XVII в. Знаки отличия новой бюрократии, их значение. Основные принципы формирования бюрократического аппарата по петровской "Табели о рангах". Особенности "Табели..." в сравнении с зарубежным законодательством.

  реферат (108,8 K)
 • Політика США щодо Тайваню в 1990-і роки в контексті змін у американській зовнішньополітичній стратегії в Східній Азії та формування нових підходів у відносинах з КНР. Основні напрямки зовнішньої політики стратегії США на забезпечення безпеки Тайваню.

  автореферат (41,0 K)
 • Біографія Маргарет Тетчер. Вивчення "тетчеризма" як череди соціально-економічних реформ, які були проведені урядом "залізної леді". Життєвий шлях Рональда Рейгана, аналіз його діяльності. Успіхи і недоліки політичного курсу в часи його президентства.

  контрольная работа (30,4 K)
 • Загальна характеристика, принципи та напрямки діяльності колегіальних органів (історичних товариств і комісій), що відносяться до регіону Великих Озер. Визначення головних факторів, що впливали на заснування і розвиток архівних установ кожного штату.

  статья (605,1 K)
 • История "Титаника" до трагедии. Факторы, повлиявшие на гибель британского трансатлантического парохода, второго лайнера класса "Олимпик". Официальное заключение комиссии по факту крушения лайнера в северной Атлантике, столкнувшегося с айсбергом.

  презентация (2,6 M)
 • Начало царствования Алексея Михайловича. Анализ прозвища царя – "тишайший". Выбор царской невесты. Соляной бунт. Принятие Соборного Уложения. Война с Польшей и Швецией. Реформа церкви. Личность царя в оценках современников и историков. Итоги правления.

  реферат (19,4 K)
 • Реставрация самодержавия при царе Алексее Михайловиче, укрепление идеи монархии, преемственности и легитимности власти в России. Царская власть и реформирование государственной системы. Царские инициативы в военной, дипломатической и судебной сферах.

  статья (23,9 K)
 • Анализ проекта "тотальной мобилизации" в творчестве Э. Юнгера как авторской рефлексии исторического времени; концепция модерна и проблема протофашизма. Биография Юнгера, формирование политических убеждений. Реконструкция проекта как "диагноза эпохи".

  автореферат (231,3 K)
 • Дослідження українського вільнокозацького руху. Аналіз впливу "третьої хвилі" української еміграції на формування особливостей організацій Вільного козацтва у післявоєнний період. Позиція американського істеблішменту щодо діяльності української еміграції.

  статья (374,7 K)
 • Особливості діяльності членів "Руської трійці". Визначення їх ролі у національно-культурному відродженні на західноукраїнських землях. Основні аспекти "проукраїнської" політики Польщі. Аналіз передумов польського терору на Холмщині у 1941-1942 рр.

  реферат (18,8 K)
 • Кадети як одна з провідних партійно-політичних сил під час революційних подій 1917 р. в Російській імперії. Аналіз специфічних особливостей у ставленні конституційно-демократичної партії до національного питання на момент повалення самодержавства.

  статья (215,6 K)
 • Роль газети "Киевлянин" у пропаганді охоронної ідеології та її ключового аспекту – монархізму. Особливості редакторської діяльності Д. Піхна та В. Шульгіна. Видавнича політика з національного питання та відносини з українським суспільно-політичним рухом.

  статья (344,5 K)
 • Внесок "Українського історичного журналу" у розробку важливих аспектів середньовічної історії України литовсько-польської доби, проблем соціально-економічного, політичного та культурного розвитку українських земель в період пізнього середньовіччя.

  автореферат (44,9 K)
 • Изучение истории и предпосылок создания "Устава о сибирских киргизах", который был составлен крупным русским юристом и государственным деятелем М. Сперанским. Определение значения устава в проведении колониальной политики и влиянии на казахское общество.

  реферат (26,7 K)
 • Дослідження змісту та наслідків протистояння СРСР і США, двох очолюваних ними могутніх військово-політичних блоків – НАТО і Організації Варшавського Договору, зокрема протистояння в розбудові ракетно-термоядерного потенціалу, "психологічній війні".

  автореферат (39,1 K)
 • Последней вехой "холодной войны" считают демонтаж Берлинской стены. То есть, можно говорить о ее итогах. Но это пожалуй самое трудное. Наверное, итоги "холодной войны" подведет история, ее истинные результаты будут видны через многие десятилетия.

  доклад (27,6 K)
 • Политические события, способствовавшие возникновению "холодной войны". Экономический разрыв между США и СССР в послевоенный период. Первое заседание ООН. "План Баруха". "Доктрина Трумэна", ее восприятие в СССР. Проблемы послевоенного устройства в Европе.

  реферат (23,6 K)
 • Предпосылки, основные события и хронология "Холодной войны". Анализ положительных и отрицательных сторон соперничества двух сверхдержав и изучение результатов "холодного противостояния". Окончание "Холодной войны" в результате распада Советского Союза.

  реферат (28,0 K)
 • Исторические сведения о политическом, военно-стратегическом и идеологическом противостоянии стран капиталистической и социалистической системы в период "Холодной войны". Роль "Плана Маршалла" в восстановлении экономики послевоенной Европы. Распад СССР.

  реферат (37,5 K)
 • Идеологические противоречия в социальном устройстве СССР и США. Истоки, проявления, горячие точки и основные события "холодной войны" - глобального противостояния двух мировых держав. Характеристика советской политической системы в 1945-1955 и 55-80-е гг.

  курсовая работа (64,9 K)