• Акциз як один із видів непрямого податку. Підвищення універсальних і зниження індивідуальних акцизів в країнах ЄС. Види непрямих податків в українській системі оподаткування. Платники акцизного збору, пільги по ньому. Порядок та строки внесення в бюджет.

  контрольная работа (19,9 K)
 • Відмінності акцизного збору від інших податків: перелік підакцизних товарів, об'єкти оподаткування та платники, формули визначення оподатковуваного обороту, ставка збору та строки сплати. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

  реферат (17,4 K)
 • Суть та значення акцизного збору - непрямого податку на окремі товари, визначеного законом підакцизним, який включається до ціни цих товарів. Платники, ставки та пільги щодо акцизного збору. Аналіз надходження акцизного збору до зведеного бюджету України.

  курсовая работа (39,4 K)
 • Акцизний збір – вид непрямого податку, що включається в ціну товарів та стягується за індивідуальними ставками при реалізації певного переліку товарів (підакцизних товарів). Призначення акцизного збору. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

  реферат (23,9 K)
 • Акцизний збір в системі оподаткування України. Порядок розрахунків з державним бюджетом по акцизному збору. Оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Шляхи вдосконалення організації нарахування, обліку і сплати акцизного збору.

  дипломная работа (144,8 K)
 • Акцизний збір: законодавче-нормативна база, платники, об'єкт оподаткування, порядок обчислення й строки сплати та порядок нарахування. Мито як непрямий податок, який стягується з товарів (інших предметів), які переміщуються через митний кордон України.

  реферат (37,7 K)
 • Теоретичні засади акцизу як соціально-економічної категорії. Організація оподаткування підприємства акцизним збором. Об'єкти, суб'єкти та база оподаткування. Пільги стосовно акцизного збору. Строки сплати до бюджету по кожному виду підакцизної продукції.

  курсовая работа (151,7 K)
 • Економічна сутність акцизного збору. Організація оподаткування підприємства. Категорії платників акцизного збору згідно законодавства. Пільги по податку та строки його сплати. Відповідальність платників акцизного збору. Удосконалення оподаткування.

  курсовая работа (137,0 K)
 • Сутність акцизного збору, його цілі. Порівняльна характеристика акцизного збору та ПДВ. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Пільги по акцизному збору. Мито, поняття, цілі, ставки, пільги. Порівняння мита та акцизного збору.

  реферат (18,7 K)
 • Місце акцизного податку в податковій системі України. Фіскальна функція сучасних акцизів. Додаткові та факультативні елементи правового механізму акцизного податку. Вивчення класифікації підакцизних товарів. Ставки податку на алкоголь та тютюнові вироби.

  лекция (9,2 M)
 • Акцизний збір у системі оподаткування України, порядок та терміни сплати. Порядок виробництва, зберігання, продажу та використання марок акцизного збору. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності підприємства.

  курсовая работа (151,0 K)
 • Российское законодательство и практика акцизного налогообложения в РФ. Виды акцизов и подакцизных товаров. Налоговый период и ставки, операции, признаваемые объектами налогообложения. Порядок исчисления и уплаты акцизов, их экономическая сущность.

  реферат (15,1 K)
 • Сущность акциза, субъекты и объекты данного вида налогообложения. Перечень подакцизных товаров; налоговые ставки, действующие в РФ. Порядок исчисления акциза и применения налоговых вычетов. Отчетный период, сроки уплаты НДС и предоставления деклараций.

  контрольная работа (40,9 K)
 • Теоретические аспекты акцизного налогообложения и причины выбора акцизов в качестве налога на потребление. Преимущества и недостатки адвалорной, специфической и смешанной ставок налоговых сборов. Экономическая сущность, роль и место акцизов в России.

  курсовая работа (28,0 K)
 • Основные положения законодательства об акцизах в Республике Казахстан: объекты обложения, плательщики, порядок исчисления и уплаты. Особенности акцизного налогообложения в государстве. Исчисление суммы акцизного сбора за бензин и дизельное топливо.

  курсовая работа (18,0 K)
 • Акцизы как одна из наиболее важных статей в налоговых доходах Российской Федерации. Анализ акцизного налогообложения в стране, значение акцизов в федеральном бюджете. Методика вычисления оптимальной ставки налогообложения с отрицательными экстерналиями.

  контрольная работа (100,6 K)
 • Характеристика законодательных и нормативных положений об акцизах - объекты обложения акцизами, ставки, налогоплательщики акцизов, порядок их исчисления и уплаты, экономическая сущность. Роль акцизов в федеральном бюджете и планирование их поступления.

  курсовая работа (99,5 K)
 • Объекты налогообложения и налогоплательщики по акцизам в России. Особенности определения налоговой базы. Налоговые ставки и порядок их применения. Налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты акцизов. Порядок исчисления акцизов на отдельных примерах.

  курсовая работа (62,4 K)
 • Специфика акцизных налогов. Акцизы - источник дохода бюджета. Государственное регулирование производства и потребления, спроса и предложения товаров. Плательщики и объект налогообложения. Определение суммы налога и сроки уплаты. Действующая система льгот.

  реферат (9,4 K)
 • Понятие акцизного налога как одного из видов налога, представляющего не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. Особенность маркировки акцизными марками определенных товаров.

  презентация (1,2 M)