главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 


Рівень життя в Україні

Рівень життя як соціально-економічна категорія розвитку людини і суспільства. Потреби людей та індекс людського розвитку у формуванні національного доходу та фонду нагромадження. Диференціація доходів населення та фактори бідності, прожитковий мінімум.

Рубрика: Экономика и экономическая теория
Предмет: Розміщення продуктивних сил
Вид: реферат
Язык: украинский
Прислал(а): YURIK
Дата добавления: 10.08.2009
Размер файла: 43,1 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Рівень життя населення України
Основні напрями державної соціальної політики в Україні. Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення України. Моніторинг доходів та рівня життя населення. Підвищення рівня життя людей. Створення умов для гармонійного розвитку людини.
реферат [112,7 K], добавлена 23.11.2010

2. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата
Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання. Державне регулювання оплати праці. Мінімальна зарплата та її рівень. Принципи формування раціональної системи соціального захисту та зростання впливу цих процесів на рівень життя населення.
контрольная работа [36,8 K], добавлена 20.03.2009

3. Дослідження проблем рівня життя
Об’єкт дослідження населення та окремі соціальні групи. Соціально-економічна категорія і рівень життя населення. Закономірності розвитку суспільства та зміна структури потреб людей. Екологічні проблеми і відновлення навколишнього природного середовища.
курсовая работа [147,9 K], добавлена 01.12.2011

4. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
Україна в міжнародних рейтингах людського розвитку. Динаміка індексу людського розвитку в Україні. Середньомісячна заробітна плата по регіонах України. Регіональна асиметрія у наданні соціальної допомоги. Сучасні проблеми у сфері зайнятості населення.
реферат [1,8 M], добавлена 20.11.2010

5. Статистика рівня життя населення
Економічна сутність, види й джерела формування доходів населення. Рівень задоволення життєвих потреб. Вартість життя, грошова оцінка благ та послуг. Вартість життя населення, його споживчий попит. Міра споживання, умови життя. Рівень зайнятості населення.
курсовая работа [1,0 M], добавлена 29.04.2014

6. Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України
Поняття та показники рівня життя. Економічна суть поняття „рівень життя населення”. Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення. Рівень і якість життя населення України та проблеми їх оцінки. Шляхи підвищення рівня життя в Україні.
курсовая работа [193,0 K], добавлена 10.03.2007

7. Структура доходів населення, перерозподіл доходів в суспільстві
Доходи населення як політико-економічна категорія. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Джерела, функції та структура доходів населення. Основні показники рівня життя населення в Україні. Основні зміни структури доходів населення України, їх причини.
курсовая работа [1000,5 K], добавлена 05.06.2009

8. Дослідження рівня життя населення
Економічна сутність, види та джерела формування доходів населення. Доходи та рівень життя населення в системі економічних категорій. Вдосконалення державної політики регулювання рівня життя та доходів населення: світовий досвід та вітчизняна практика.
курсовая работа [59,2 K], добавлена 22.09.2013

9. Індекс людського розвитку в системі міжнародних інтеграційних процесів
Сутність людського розвитку як соціально-економічна категорія. Методологія розрахунку індексу людського розвитку. Оптимальні та репрезентативні індикатори кількісного представлення базових вимірів. Покращення рівня людського розвитку завдяки інтеграції.
контрольная работа [24,7 K], добавлена 20.09.2014

10. Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України
Поняття та показники рівня життя. Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення. Рівень і якість життя населення України та проблеми їх оцінки. Підходи до оцінки рівня життя в Україні. Шляхи підвищення рівня життя в Україні.
курсовая работа [192,4 K], добавлена 30.03.2007


Другие работы, подобные Рівень життя в Україні
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Рівень життя в Україні"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Рівень життя в Україні" можно здесь
Сколько стоит?

Рекомендуем!

База знаний — документы, размещенные на сайте посетителями за 10 лет. Мы их заботливо отсортировали и отредактировали. Уверены, они помогут Вам в учебе и работе.
Глобальная сеть рефератов — продавайте ваши работы по 20 - 40 руб. За 5 минут создайте свою собственную отличную полнофункциональную коллекцию рефератов.
Коллекция рефератов Revolution — отличная коллекция рефератов, курсовых, дипломных работ!
база знанийглобальная сеть рефератов