• Нормы отбора проб блюд и основных изделий для физико-химических испытаний. Проведение объективного контроля качества и безопасности продукции общественного питания с помощью метода органолептической оценки. Главный анализ оценочной температуры товара.

  контрольная работа (629,4 K)
 • Современное состояние пивоваренной промышленности. Технология производства и контроль качества светлого пива с применением микса лимона и лайма. Материал, методики и условия проведения исследований. Основное сырье для производства светлого пива.

  отчет по практике (56,5 K)
 • Изучение технологического процесса производства сметаны - кисломолочного продукта, получаемого из нормализованных, пастеризованных сливок. Рассмотрение особенностей программы проведения анализа состояния производства сметаны исследуемого предприятия.

  контрольная работа (21,9 K)
 • Высокая активность кишечных ферментов, способность микрофлоры рыбы развиваться при низких плюсовых температурах - одни из причин порчи рыбных продуктов. Основные вещества, образующиеся в рыбе при действии протеолитических ферментов микробов на белок.

  презентация (514,9 K)
 • Определение и применение технических требований к меду. Оценка качества натурального пчелиного меда. Органолептические показатели качества меда. Наличие пыльцевых примесей. Процесс хранения меда в герметичной таре. Процессе обработки и хранения нектара.

  курсовая работа (56,3 K)
 • Значение хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в питании человека. Технология приготовления блинов дрожжевым способом. Подбор и товароведная характеристика сырья. Характеристика отделочных полуфабрикатов, используемых для приготовления изделий.

  курсовая работа (32,7 K)
 • Товароведная характеристика колбасных изделий. Формирование качества и ассортимента колбасных изделий, вырабатываемых ООО "РКЗ-Тавр". Предложения по совершенствованию товародвижения и повышению качества продукции. Свойства ассортимента колбасных изделий.

  дипломная работа (2,9 M)
 • Характеристика химического состава и пищевой ценности, исследование факторов, влияющих на качество майонеза. Описание технологии производства и ассортимента майонеза. Анализ регламентируемых показателей качества и возможных видом фальсификации майонеза.

  курсовая работа (553,7 K)
 • Процес приготування шоколаду. Класифікація какао-бобів, правила їх вибору, режиму обжарювання та зберігання. Дослідження факторів, що впливають на ринок шоколаду. Загальна характеристика какао-масла, добавок. Функціональна схема отримання шоколаду.

  контрольная работа (5,9 M)
 • Проведення дослідження показників вмісту білків та амінокислот свіжих культивованих грибів Рleurotus ostreatus для різних періодів зберігання за різних температурно-вологісних режимів. Товарні особливості грибів. Органолептичні та фізичні властивості.

  статья (361,1 K)
 • Вивчення формування асортименту конкурентоспроможної продукції та послуг, а також розробка виробничої програми закладу. Складання щоденного, банкетного та святкового меню їдальні і ознайомлення зі способами усунення дефектів в готовій продукції.

  отчет по практике (342,1 K)
 • Проблема розробки і впровадження технології виробництва продуктів харчування в сучасних економічних умовах. Аналіз використання овочевих порошків в технології борошняних кондитерських виробів на прикладі Київського дослідного хлібозаводу ВАТ "Київхліб".

  реферат (178,3 K)
 • Вплив мікробіологічних процесів на якість цукру-сирцю при зберіганні. Залежність його якості від процесів саморозігрівання в процесі зберігання. Оцінка мікробіологічної забрудненості продуктів виробництва цукру при переробленні тростинного цукру-сирцю.

  статья (91,0 K)
 • Аналіз продовольчої проблеми та особливості споживчої поведінки населення світу. Фактори, що впливають на обсяги та структуру споживання населенням продуктів харчування. Продовольчі товари в Україні, порівняльний аналіз їх споживання за 2007-2008 роки.

  реферат (125,2 K)
 • Характеристика матеріально-технічної бази, постачання сировини, виробництва у заготівельних і доготівельних цехах. Асортимент напівфабрикатів та готової кулінарної продукції навчально-виробничого об’єднання. Організація обслуговування споживачів.

  отчет по практике (41,2 K)
 • Концепція формування асортименту страв у ресторані на прийом "Раут". Кулінарне та функціональне призначення групи страв з птиці. Загальна характеристика та схема виробництва страв з смаженої птиці. Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції.

  курсовая работа (229,7 K)
 • Показники харчової цінності та якості м'яса, режими і терміни зберігання. Споживні властивості, органолептичні показники, морфологічний і хімічний склад м'яса різних тварин. Маркетингові дослідження на ринку м’ясних виробів, характеристика асортименту.

  курсовая работа (934,5 K)
 • Функціонально-технологічні властивості сировини рослинного та тваринного походження. Характеристика основних етапів та операцій процесу сушіння. Розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів та тари. Організація виробничого потоку.

  дипломная работа (54,7 K)
 • Законодавчо–правова база для харчової промисловості. Система управління безпекою харчових продуктів. Хлібопекарські поліпшувачі та харчові добавки. Ризики інфікування хліба. Мікробіологічна безпека хліба. Мікробіологічний склад хлібопекарських виробів.

  курсовая работа (266,8 K)
 • Характеристика ряда страв, які можна приготувати з гарбуза. Розрахунок харчової цінності блюд з урахуванням збереження білків, жирів, вуглеводів, розрахунок їх калорійності. Вимоги до якості запечених овочевих страв. Харчова та енергетична цінність.

  курсовая работа (52,5 K)