главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Колоїдні розчини, їх отримання та методи очищення

Класифікація за агрегатним станом дисперсної фази і дисперсійного середовища. Методи одержання та очистки колоїдних розчинів. Стабілізатори, іони та молекули неорганічних речовин, поверхнево-активні органічні сполуки, мила, високомолекулярні сполуки.

реферат, 11,6 K, добавлена 04.04.2011

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь. База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Поверхнево-активні речовини
Поверхнево-активні речовини (ПАР, сурфактанти, детергенти) — хімічні сполуки, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання і знижуючи їх міжфазний натяг; класифікація ПАР, вплив на компоненти довкілля. Поверхнево-активні речовини нафти.
научная работа [984,4 K], добавлен 06.11.2011

2. Гідроксиди неметалів
Сполуки, до складу яких входять атоми Гідрогену. Водні розчини кислот та негативні іони і їх концентрація та класифікація за різними критеріями. Номенклатура кислот і реакції іонної обмінної взаємодії. Утворення малодисоційованої сполуки, азотна кислота.
контрольная работа [69,2 K], добавлен 12.12.2011

3. Гетероциклічні сполуки
Поняття, класифікація, будова і біологічна роль гетероциклічних сполук. Фізичні і хімічні властивості гетероциклів. Біциклічні сполуки з п'ятичленними гетероциклами. Ароматичні сполуки з конденсуючими ядрами. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом.
курсовая работа [434,7 K], добавлен 05.12.2015

4. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки
Класифікація неорганічних сполук. Типи хімічних зв’язків у комплексних сполуках, будова молекул. Характеристика елементів: хлор, бор, свинець. Способи вираження концентрації розчинів. Масова частка розчиненої речовини, молярна концентрація еквіваленту.
контрольная работа [34,5 K], добавлен 17.05.2010

5. Ароматичні вуглеводні сполуки
Поняття ароматичних вуглеводних сполук (аренів), їх властивості, особливості одержання і використання. Будова молекули бензену, її класифікація, номенклатура, фізичні та хімічні властивості. Вплив замісників на реакційну здатність ароматичних вуглеводнів.
реферат [849,2 K], добавлен 19.11.2009

6. Розчини та їх властивості
Дисперсна фаза - частина дисперсної системи, яка рівномірно розподілена в об’ємі іншої, ступінь диспергованості розчину. Теорії розчинів. Поняття розчинності та її вимірювання для газів, рідин, твердих речовин. Осмотичний тиск. Електролітична дисоціація.
лекция [295,3 K], добавлен 12.12.2011

7. Вітаміноподібні сполуки
Біологічно активні вітаміноподібні сполуки. Структурні компоненти вітамінів. Здатність синтезуватися у тканинах. Інозитол. Карнітин. Ліпоєва кислота. Параамінобензойна кислота. Біофлавоноїди. Пангамова кислота. Оротова кислота. Убіхінон. Вітамін U.
реферат [389,0 K], добавлен 04.12.2008

8. Сировинна база хімічної промисловості
Класифікація сировини за походженням, запасами, хімічним складом та агрегатним станом. Методи збагачення сировини. Повітря та вода – сировина для хімічної промисловості. Механічні, хімічні та фізико-хімічні методи промислової водопідготовки.
реферат [60,7 K], добавлен 01.05.2011

9. Методи утилізації поліетилтетрафталату
Особливості виробництва та властивостей поліетилентерефталату, сфери та умови його використання. Фізичні та хімічні характеристики даної сполуки. Методи переробки відходів поліетилентерефталату, проблема його відходів, методи їх вторинної переробки.
курсовая работа [160,4 K], добавлен 25.10.2010

10. Піна. Класифікація. Основні характеристики та властивості пін
Піни – грубодисперсні висококонцентровані системи у складі бульбашок і рідкого дисперсійного середовища. Класифікація і характеристика пін; методи визначення їх дисперсності. Структурно-механічні і оптичні властивості пін, електрична провідність.
контрольная работа [201,6 K], добавлен 17.01.2013

Другие документы, подобные Колоїдні розчини, їх отримання та методи очищення
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Колоїдні розчини, їх отримання та методи очищення"
Поcмотреть текст работы Текст "Колоїдні розчини, їх отримання та методи очищення (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Колоїдні розчини, їх отримання та методи очищення"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов