• Организационно-правовые формы участия граждан в обеспечении правопорядка: общественные формирования, народные дружины, товарищеские суды. Взаимодействие ОВД с трудовыми коллективами, населением и средствами массовой информации с целью охраны порядка.

  реферат (38,9 K)
 • Вивчення понять, ознак (організаційної єдності, майнової відокремленості), правоздатності, видів (комерційної, некомерційної), порядку утворення (розпорядчого, нормативно-явочного, дозвільного, договірного), реорганізації та ліквідації юридичної особи.

  реферат (32,4 K)
 • Понятие административной ответственности и ее виды. Принципы и особенности административной ответственности. Необходимость и проблемы государственного управления органами исполнительной власти. Административные правонарушения и наказания, их признаки.

  контрольная работа (13,7 K)
 • Строение спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Цефеиды - звезды переменной светимости, получившие название в честь первой такой звезды, обнаруженной в созвездии Цефея. Неправильные галактики, не вписывающиеся в последовательность Хаббла.

  реферат (53,1 K)
 • Классификация нештатных ситуаций в зависимости от тяжести последствий, к которым они могут привести. Характеристика видов нештатных ситуаций. Замечание как отклонение состояний космического аппарата. Пример нештатной ситуации, выход двигателя из строя.

  презентация (839,1 K)
 • Характеристика звезд галактики, которые обладают пекулярным движением. Исследование взрывов на Солнце и их влияния на Землю. Ознакомление со строением большой группы солнечных пятен. Анализ эффекта Зеемана в спектрах выходящего из пятен излучения.

  реферат (1,5 M)
 • Дослідження особливостей паралактичного зміщення положення зорі на небі протягом року. Видима та абсолютна зоряна величина. Світність зір. Вивчення методів вимірювання відстаней до зір. Колір, спектри та температура зір. Відмінності зоряних спектрів.

  реферат (241,7 K)
 • Розробка методики обробки ПЗЗ-спостережень і динамічної моделі руху астероїдів на основі сучасної теорії руху великих тіл Сонячної системи. Визначення мас ряду великих астероїдів динамічним методом з наземних позиційних спостережень астероїдів малої маси.

  автореферат (63,5 K)
 • Розподіл енергії в спектрах випромінювання ядер планетарних туманностей. Врахування флуктуацій густини небулярного газу. Розрахунок іонних вмістів хімічних елементів. Можливість відтворення хімічного складу. Знаходження обсягу догалактичного вмісту гелію.

  автореферат (149,0 K)
 • Головні засоби опису гравітаційних полів небесних тіл. Особливості означення зовнішніх потенціалів під час астрономічних спостережень. Розгляд сутності поняття еквігравітуючих фігур. Побудова моделі планет на основі системи неоднорідних об’єктів.

  автореферат (65,8 K)
 • Ознайомлення з методами побудови адекватних еквігравітуючих фігур, що описують гравітаційні поля планет. Розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма. Аналіз неоднорідного еквігравітуючого диску для еліпсоїда обертання з гомологічною стратифікацією.

  автореферат (58,0 K)
 • Поняття та завдання космічних досліджень. Транспортні засоби пересування людини в космосі. Використання космічних апаратів в навігації, дослідженнях природних ресурсів та навколишнього середовища. Космічні системи зв'язку та метеорологічні системи.

  реферат (25,9 K)
 • Створення найпершої теорії утворення зірок. Відкриття міжзоряної речовини. Застосуваня фізиками до зірок газових законів і закону збереження енергії. Вік масивних зірок спектральних класів. Велика туманність Оріона, улаштовання молекулярних хмар.

  реферат (24,2 K)
 • Історія досліджень у сфері виникнення Сонячної системи, існуючі гіпотези та теорії. Місце проблеми виникнення життя на планеті в сучасному суспільстві, ступінь вивченості питання. Сутність гіпотези про походження Сонячної системи з газопилової хмари.

  реферат (8,7 K)
 • Внесок В.С. Кислюка у роботи із створення карт місячної поверхні, визначення координат точок і висотних характеристик вибраних її ділянок та створення селенодезичної мережі опорних точок на поверхні Місяця. Роль Кислюка в розвитку вітчизняної астрономії.

  биография (751,3 K)
 • Научное наследие Мирзо Улугбека, его вклад в сокровищницу общечеловеческих ценностей - предмет рассмотрения отечественными и зарубежными учеными на Самаркандской международной научной конференции "Мирзо Улугбек и его вклад в развитие мировой науки".

  реферат (11,9 K)
 • Луна как ближайшее к Земле небесное тело, особенности ее влияние на все живое нашей планеты. Фазы Луны и принципы изменения ее положения на небосводе с течением времени, перераспределение энергии. Влияние спутника на физиологическое состояние человека.

  научная работа (27,5 K)
 • Влияние ракет на озоновый слой и засорение космического пространства фрагментами ракетно-космической техники. Загрязнение территорий и акваторий от падения частей ракет. Процессы электрической природы, сопровождающие запуски ракет-носителей в ионосфере.

  реферат (107,6 K)
 • Знание человечества о солнечной активности, ее влияние на живую и неживую природу Земли. Методика предсказания геомагнитных бурь. Статистические данные о влиянии геомагнитной активности на успеваемость учащихся. График зависимости утомляемости школьника.

  реферат (1,0 M)
 • Телекоммуникации в России как источник обеспечения функционирования и подъема экономики страны. Анализ и виды деятельности ОАО "Яртелеком". Характеристика программы внедрения стандарта CDMA в "Яртелеком", обеспечение безопасности труда на предприятии.

  контрольная работа (568,2 K)