• Дослідження основних властивостей алювіальних ґрунтів у заплавній долині і нижньотерасовій рівнині річки Прут. Особливості їх середньощільної структури, гумусованості, пористості, наявності кореневої маси та особливості гранулометричного складу.

  статья (619,0 K)
 • Аналіз специфіки вивчення загальних закономірностей психічних процесів та своєрідності їхнього протікання в залежності від індивідуально-типологічних особливостей людини. Основні теоретичні принципи психології. Поняття акмеології та геронтопсихології.

  реферат (21,7 K)
 • Наука та істина, судження як основа істини. Проблема істини поза наукою з філософської точки зору. Актуальність минулого як діалектична проблема. Логічні зв'язки сенсу мови і розмови як завдання герменевтики. Первинність запитання щодо відповіді у логіці.

  контрольная работа (24,1 K)
 • Питання про вплив медійного життя на емоційну сферу дітей дошкільного віку. Розгляд проблеми сучасних дитячих страхів, зокрема тих, які виникли із появою екранних медіа на рубежі ХХ-ХХІ ст. Важливість підвищення рівня медіакультури педагогічної спільноти.

  статья (20,2 K)
 • Проблеми СНІДу і поінформованість суспільства. Що ми знаємо про СНІД? Багато хто дотепер не знають, що таке СНІД і ВІЛ, і плутають ці поняття. Докладна розповідь про це захворювання, про вірус, що його викликає, і про запобіжні заходи проти нього.

  реферат (23,6 K)
 • Класифікація труднощів, з якими зіштовхуються діти при навчанні. Зміст, етапи проведення та особливості (безперервність допомоги, "перебування на боці дитини") методики психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу розвитку шкільних колективів.

  статья (17,8 K)
 • Продукти з амаранту за вмістом білка, олії, клітковини і особливо амінокислоти - лізину, пішли значно далеко від більшості зернових культур. Крім цього, амарант багатий залізом, фосфором, калієм, вітамінами групи В і Д, Е, фосфолипидами, фітостеролами.

  статья (21,8 K)
 • Основні стратегічні завдання й принципи маркетингу. Його сутність як філософія бізнесу. Комплекс заходів, які визначають позицію продукту на ринку (маркетинг-мікс). Основні види сучасного маркетингу: орієнтований на продукт, на споживача та змішаний.

  презентация (1,7 M)
 • Поняття наркотиків як речовин, які викликають токсичне отруєння, психологічну і фізичну залежність організму. Характеристика основних видів: анаша, марихуана. Наслідки вживання транквілізаторів, барбітуратів, стероїдів. Виникнення психічної залежності.

  реферат (29,3 K)
 • Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) - важке вірусне захворювання. Способи передачі, групи ризику. Причини складності боротьби з захворюванням. Методи лікування: пригнічення життєдіяльності вірусу; стимулювання імунітету; лікування супутніх захворювань.

  доклад (14,4 K)
 • Рівень механізації у вирощування та збору врожаю картоплі в Україні на сучасному етапі, обґрунтування та причини даного явища. Три основні чинники, що визначають рівень економічної ефективності вирощування даного овочу. Характеристика вітчизняних сортів.

  реферат (16,1 K)
 • Характеристика документальних літературних записів періоду XX-XXI ст. Дослідження поглядів літературознавців на жанрову природу письменницьких щоденників. Огляд цілісної структури таких записів, і розуміння щоденника як самостійного художнього явища.

  автореферат (49,1 K)
 • Передумови та значення процесу формування традиційних геополітичних цінностей України наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століть, оцінка їх актуальності на сьогоднішній день. Пошук пріоритетів розвитку з орієнтацією на внутрішні геополітичні чинники.

  статья (281,7 K)
 • Дослідження питань правового регулювання діяльності омбудсмана з прав дитини. Узагальнення міжнародно-правових вимог, що висуваються до установ омбудсманів з прав дитини. Рекомендації і розробка шляхів вдосконалення правового регулювання даної інституції.

  статья (141,1 K)
 • Аналіз існуючих методів дослідження моменту опору повороту шини керованого колеса на місці залежно від положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею відносно контактного відбитка шини та характеру руху керованого колеса під час повороту.

  статья (357,8 K)
 • Розмежування складів адміністративних правопорушень і злочинів. Включення до системи кримінального законодавства нових заборон, що викликають суспільну небезпеку. Підстави декриміналізації та її наслідки. Причини та поняття існування депеналізації.

  статья (86,8 K)
 • Організація як досудового розслідування так і окремих його етапів як необхідна умова ефективного вирішення завдань кримінального судочинства. Вирішення питань організаційного й тактичного характеру. Поняття "організація" і "тактика" та їх співвідношення.

  статья (22,0 K)
 • Проблеми забезпечення воєнної безпеки України, які пов'язані з розвитком військової організації держави. Шляхи і механізми захисту інтересів від реальних і потенційних загроз воєнного характеру. Підходи до процесів забезпечення військової безпеки держави.

  статья (264,6 K)
 • Дослідження факторів, що потребують врахування при визначенні строків корисного використання гірничого устаткування. Оцінка рівня впливу найбільш значущих чинників на загальні строки експлуатації очисних комбайнів, добові об'єми видобутку вугілля.

  статья (147,1 K)
 • Надійність і своєчасність поїздки як один з основних критеріїв оцінки якісного обслуговування пасажирів. Розроблення нових теоретичних основ і методичних рекомендацій щодо удосконалення управління якістю послуг пасажирських автотранспортних підприємств.

  статья (339,5 K)