• Характеристика творчих стосунків корифея українського театру Кропивницького із літературною спадщиною Тараса Шевченка. Дослідження постановки режисером п’єси "Назар Стодоля" та інсценізація ним поеми "Титарівна". Гастролі ашкаренківської трупи у Києві.

  статья (361,7 K)
 • Ідентифікація інтегрального явища на стику літератури та образотворчого мистецтва – системи образів-концептів (ОК). Формування цілісної картини світу поета й художника. Роль іконічних елементів у структурі ОК. Шевченкова Україна, її смислові лінії.

  статья (366,9 K)
 • Микола Чернявський - поет-романтик і реаліст української літератури. Вплив на його творчість видатних російських і українських майстрів слова, зокрема Шевченка. Особливості творчої спадщини поета, виразні засоби мови творів, порівняння з великим Кобзарем.

  статья (9,0 K)
 • Короткий біографічний нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення великого українського поета, письменника та художника Т.Г. Шевченка. Аналіз його творчих здобутків і спадщини. Причини заслання та критика царизму. Обставини смерті поета.

  реферат (41,8 K)
 • Шевченко Тарас Григорович - український поет, письменник, духовний батько сучасного українського народу. Юнацькі роки, арешти та переслідування влади за творчість Шевченка. Кохання та жінки у житті письменника. Смерть поета та поховання на батьківщині.

  реферат (16,4 K)
 • Народження поета в с. Моринці Звенигородського повіту. Сільська школа Тараса Шевченко у маєтку пана Енгельгардта та навчання у К. Брюллова в Академії художеств. Викуп з неволі та літературна творчість Кобзаря. Естетичні і суспільні погляди поета.

  реферат (12,2 K)
 • Дослідження особливостей художньої діяльності Т.Г. Шевченка. Опис найбільш відомих ілюстрацій поета до своїх творів. Художні особливості картини на мотив поеми "Слепая". Любов до України та її населення, як своєрідна риса живописних творів Шевченка.

  реферат (1,3 M)
 • Про яке Гуляйполе і який Тікич ідеться у російськомовній повісті "Наймичка" на думку коментаторів. Під’їзд гужовим транспортом перед Єлисаветом з північного заходу як ймовірний брід через річку Тікич. Можливі творчі домисли і неточності художнього твору.

  статья (443,5 K)
 • Становлення поета та філософа Т. Шевченка. Концепція національної гідності. Головні джерела його історичних відомостей про минуле України. Коли і чому Шевченко-художник починає писати вірші й відкриває, що властиве йому покликання не живопис, а поезія.

  статья (407,4 K)
 • Статус Шевченкової цитати як семантична та структурно-композиційна одиниця українського поетичного тексту та мовомислення сучасних українців загалом. Лінгвокогнітивні, текстотвірні, функціонально-стилістичні аспекти реінтерпретації Шевченкових висловлень.

  статья (258,2 K)
 • Історія вивчення творчості Т. Шевченка в Республіці Корея. Аналіз праць південнокорейських шевченкознавців – Кім Сук Вона та Хан Чжон Сук. Сполучення фольклорного, романтичного і біблійного стилів як фундамент оригінальної шевченківської віршостилістики.

  статья (434,5 K)
 • Викладення спроби прочитання шевченкознавчої спадщини Івана Франка крізь призму національного самопізнання і самоусвідомлення українців. Встановлення її значення у формуванні національної свідомості сучасника, творенні нації вільних і свободолюбних людей.

  статья (436,3 K)
 • Аналіз діяльності С. Єфремова. "Літературно-науковий вісник" як перший друкований орган, якій містить замітки Єфремова про Шевченка. Особливості збірки дослідника "Шевченкознавчі студії". Головні праці Єфремова та утвердження наукового шевченкознавства.

  презентация (208,3 K)
 • Життя та діяльність дослідника Д. Ткаченка. Місце шевченківської тематики в діяльності Ткаченка - помітної постаті українського громадського руху ХІХ–ХХ століть. Значення діяльності Ткаченка у популяризації та вивченні поетичної спадщини Шевченка.

  презентация (186,7 K)
 • Роль і значення єфремовської шевченкіани у розвитку українського шевченкознавства кінця 19 – початку 21 століття. Дослідження своєрідності коментаторських робіт в зв’язку з суспільно-історичними обставинами, особливостями розвитку літературного процесу.

  автореферат (58,4 K)
 • Світові шедеври готичної культури. Готичні стилі в архітектурному мистецтві Англії, Польщі та Іспанії. У готичному соборі усе підпорядковане однаковій системі: стійкі каркасні системи, хрестово-реберні стрілчасті зводи, арки стрілчастої форми і т. п.

  реферат (22,6 K)
 • Архитектура Колизея - самого крупного сооружения Древнего Рима, места сражения гладиаторов. Особенности строения "храма всех богов" - Пантеона. Триумфальная арка императора Тита - пьедестала, на котором стоит 20-метровая арка. Термы императора Каракалла.

  презентация (6,1 M)
 • Творчество великого Шекспира, его литературные шедевры с титанической силой страстей и характеров, глубиной заложенных в них идей, сочетанием ярких черт своей эпохи и общечеловеческих проблем. История двух влюбленных в трагедии "Ромео и Джульетта".

  дипломная работа (33,0 K)
 • Описание памятников мировой культуры: Египетских пирамид, висячих садов Семирамиды, мавзолея в Галикарнасе, храма богини Артемиды, Александрийского маяка, Колизея. Архитектурный комплекс Ватикан. Величие собора "Святой Стефан" в столице Австрии Вене.

  презентация (2,9 M)
 • Сущность понятия "пастель". Появление пастели в художественной практике в конце XV века. Появление техники пастели в России во второй половине XVIII века. Работа А.Г. Венецианова в технике чистой пастели. Распространение салонного портрета в 1850-х гг.

  сочинение (17,6 K)