• Географическое положение Швеции, государственное устройство. Население страны, официальный язык. Краеведческие достопримечательности: королевский дворец, ратуша, музей корабля "Васа". Деловая культура шведов, правила общения. Модель Хофстеда, Э. Холла.

  презентация (2,5 M)
 • История развития и география Швеции. Характеристика экономических районов страны, сельского хозяйства, оценка валового внутреннего продукта. Экспорт и импорт товаров и услуг Швеции, роль внешней торговли. Денежная система, банки, государственный бюджет.

  реферат (23,0 K)
 • Характеристика технології швидкої розробки програмних систем. Аналіз їх переваг та недоліків. Ознайомлення з особливостями фреймворків і швидкодії. Визначення сутності об’єктно-реляційного відображення. Вивчення основ коректності програмної системи.

  статья (310,5 K)
 • Аналіз швидких алгоритмів сортування. Побудова алгоритмів обчислення зворотньої підстановки при розв’язанні задач. Методи сортування: деревом, пірамідальний, швидкий та цифровий. Нові інформаційні технології, їх значення та ефективність в роботі програм.

  научная работа (57,6 K)
 • Розвиток силових та швидкісних якостей кваліфікованих ватерполістів, їх реалізація у тренувальному процесі. Розробка програми удосконалення силових якостей ватерполістів. Порівняльна ефективність побудови тренувальних занять швидкісного спрямування.

  автореферат (132,5 K)
 • Підвищення продуктивності виготовлення деталей приладів шляхом впровадження процесів високошвидкісної обробки. Зміна тілом геометричної форми та початкових розмірів. Визначення параметрів впливу тертя та деформації металу на температуру та силу різання.

  статья (316,4 K)
 • Удосконалення методики підготовки легкоатлеток-семиборок у швидкісно-силових видах програми багатоборства на етапі спеціалізованої базової підготовки. Визначення чинників, які визначають перспективу досягнення високих спортивних результатів спортсменок.

  автореферат (74,0 K)
 • Розвиток швидкісно-силових здібностей баскетболістів 13-14 років. Вдосконалення підготовки юних спортсменів, які займаються в шкільних секціях. Ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі методики розвитку швидкісно-силових здібностей.

  статья (26,4 K)
 • Визначення швидкість польоту кулі за допомогою крутильно-балістичного маятника. Дослідження прецесії гіроскопа та визначення його моменту інерції. Теоретичні відомості явища додавання взаємоперпендикулярних коливань на основі спостереження фігур Ліссажу.

  контрольная работа (462,1 K)
 • Розрахунок величини швидкості обігу грошей за допомогою рівняння обміну Фішера. Вплив на швидкість обігу грошей з боку товарної пропозиції та розвитку інфраструктури. Економічні наслідки зміни швидкості обігу грошей. Операції Національного банку України.

  контрольная работа (31,7 K)
 • Поняття швидкості різання, вплив факторів на цей процес. Опір матеріалів різанню. Особливості сил різання при точінні й потужностей при свердлінні. Сутність та специфіка сил при фрезеруванні, шліфуванні. Методи і прилади для вимірювання сил різання.

  курсовая работа (189,5 K)
 • Фразеологічні одиниці на позначення граничності, їх реалізація в мовній картині світу. Категорія граничність та її зв'язок із фразеосемантичною групою "швидкість". Механізми створення опозиції на матеріалі фразеологічних одиниць української мови.

  статья (117,3 K)
 • Високошвидкісні цифро-аналогові перетворювачі великої розрядності, оцінка доцільності та необхідності їх використання в сучасних системах зв'язку. аналіз основних переваг та недоліків таких перетворювачів. Схема базової комірки перемикача струму.

  реферат (2,6 M)
 • Метод формування сітки частот дворівневих сигналів до тактової частоти опорного сигналу. Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів. Розробка способів та ряду пристроїв для високошвидкісного синтезу дворівневих сигналів.

  автореферат (125,5 K)
 • Характеристика українських письменників М. Ткача, О. Шарварка та Я. Яроша, які збагатили українську шевченкіану 1960–2000-х років. Літературно-мистецькі та біографічні дослідження про особистісний образ Т. Шевченка досліджуваних письменників, їх збірки.

  статья (333,0 K)
 • Втілення на кону Харківського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка п’єс та інсценізацій творів поета. Аналіз спектаклів за творами Кобзаря та перестановка акцентів у діях персонажів. Психологічне обґрунтування нового трактування авторського тексту.

  статья (373,1 K)
 • Особливості поетичного обдаровання Тараса Шевченка, його геніальність і пророцькі візії. Окремі віршовані твори українського поета. Зацікавлення Шевченковою поезією в слов’янських країнах, літературах Закавказзя та зарубіжному художньому середовищі.

  статья (296,7 K)
 • Аналіз спогадів сучасників про письменника і поета Т. Шевченка, які є одним з важливих джерел його біографії. Співвідношення достовірності й суб’єктивності в цих матеріалах. Діяльність біографа О.Я. Кониського, як особливий епізод нагромадження мемуарів.

  статья (233,9 K)
 • Дослідження лірико-філософських мотивів і пристрасних художніх міркувань автора з відображення суперечностей особистого й громадського, ідейного й плотського, божественного й земного тощо у модерній інтелектуальній драмі В. Винниченка "Memento".

  статья (319,2 K)
 • Загальний огляд основних міжтекстових перегуків міфологізованої збірки "Кобзар 2000" братів Капранових, зокрема розділу "Soft", та "Кобзаря" Т. Шевченка. Аналіз тем, проблем, образів, що подаються сучасними авторами, у порівнянні з текстами класика.

  статья (337,5 K)