• Детство и образование Сакена Сейфуллина. Активная гражданская позиция поэта во время Февральской революции. Роль поэзии Сакена в борьбе, в идейном, нравственном воспитании людей, формировании человека эпохи социализма. Расстрел и реабилитация поэта.

  презентация (1,5 M)
 • История древнего Казахстана. Группы сакских племён. Образ жизни и материальная культура саков. Упоминание о саках в древнеиндийской литературе. Сакские названия в современной Евразии. Возникновение и исчезновение империия гуннов. Образ жизни народа.

  реферат (19,7 K)
 • Вивчення конструкції та теми сакральної архітектурної спадщини Покуття, як окремої групи храмових будівель, що має свої відмінності і водночас перебуває в синтезі з іншими групами. Художньо-конструктивні ознаки храмових будівель. Архітектура малих форм.

  реферат (21,8 K)
 • Новая интерпретация значения осетинской обрядовой церемонии Кувд в контексте системы древних техник религиозного экстаза. Сакральное значение церемонии Кувда, рассмотрение возможных параллелей в других религиях и культурах, в частности, в Зороастризме.

  статья (50,5 K)
 • З’ясування місця й ролі сакрального в естетичному процесі. Аналіз відносин, які складались між мистецтвом і християнською релігією у процесі їх історичного розвитку. Виявлення певних правил та закономірностей існування сенсів і форм, пов’язаних з храмом.

  статья (26,6 K)
 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат (61,2 K)
 • Вплив гріховних пристрастей на соматичні і психічні недуги. Порівняльний аналіз наркотичних речових та комп’ютерних ігор. Взаємозв’язок переїдання та перелюбу із захворюванням. Депресія як канцерогенний фактор, що підвищує уразливість до онкозахворювань.

  статья (333,5 K)
 • Типологическое изучение герменевтических идей и экзегетических методов. Исследование структуры и семиотики сакрального текста и его связи с текстом поэтическим. Анализ английских версий Священного Писания как единой художественно-коммуникативной системы.

  автореферат (519,8 K)
 • Изучение биографии и деятельности Салавата Юлаева - башкирского национального героя, одного из руководителей Крестьянской войны 1773 - 1775 годов, сподвижника Емельяна Пугачёва, поэта-импровизатора. Описание его творческого наследия: стихов и прозы.

  биография (17,9 K)
 • Историки и литераторы о личности и деятельности С. Юлаева. Детство, юность и семья. Выдающийся деятель освободительного движения в России. Башкирский поэт, певец, импровизатор. Народность, патриотичность, поэтическая самобытность наследия С. Юлаева.

  реферат (28,4 K)
 • Образ Салавата Юлаева в башкирском и русском народном творчестве. Детство, юность и семья Салавата Юлаева. Боевой путь Салавата. Крестьянская война 1773-1775 годов. Поход на Кунгур. Формирование сводного отряда. Арест и наказание Салавата Юлаева.

  реферат (25,0 K)
 • Технологія приготування вінегрету овочевого та салатів. Обробка всіх використовуємих продуктів. Оформлення страв, салату з редиски та із свіжих томатів. Приготування салату з крабів, креветок. Якість холодних стравах, надання їм красивого вигляду.

  реферат (16,5 K)
 • История восстановления рецепта известного салата Люсьена Оливье. Наиболее известные советские салаты: сельдь под шубой, мимоза, винегрет. Правила приготовления, заправки и подачи салатов из овощей и зелени, вареных или жареных продуктов в составе.

  доклад (16,5 K)
 • Сущность цивильного права, история его появления. Характеристика основных исходных положений Законов XII таблиц: формальность и традиции. Принципиальные отличия народного права. Главные черты правовой системы США и принятие "Сагатея конфедерации".

  контрольная работа (23,7 K)
 • Становление раннефеодального права Западной Европы: "Варварская правда". Салический закон как основной свод собственного права франков. Регулирование имущественных отношений, обязательства из договоров, преступления и наказания по Салической правде.

  реферат (12,6 K)
 • Особенности общественного строя франков Северной Галии в меровингский период. Юридические обычаи, зафиксированные в Салической правде. Судебная власть и судебный процесс в эпоху Салической правды. Обычай кровной мести. Статья "О горсти земли", об аллоде.

  реферат (25,0 K)
 • Характеристика та промисловий синтез саліцилової кислоти. Ізомерія та номенклатура. Реакції карбоксильної групи електрофільного заміщення. Утворення арилметанових барвників. Використання саліцилової кислоти у медицині. Ідентифікація реактивом Коберта.

  реферат (614,4 K)
 • Вивчення понять та особливостей виникнення джерела права у франків. Основний зміст "Салічної правди" як основного збірника записів звичайного права та джерело вивчення господарського життя та суспільного ладу у франків доби Меровінгів і Каролінгів.

  контрольная работа (42,5 K)
 • Возникновение салической правды как законодательного акта франкского государства. Аллод и собственность – имущественные отношения, а так же договорные у франков. Законодательное регулирование различных сфер жизни у франков – семья, кровная месть, увечья.

  курсовая работа (33,3 K)
 • Стратегии развития "близость к потребителю" в основе организации предоставления услуг красоты. Состояние рынка парикмахерских услуг, анализ конкурентного окружения и перечень предоставляемых услуг. План маркетинга, оценка эффективности деятельности.

  бизнес-план (20,0 K)