• Понятие государственной власти как самого трудопостижимого феномена общественной жизнедеятельности людей. Легитимность - сущностное свойство власти. Проблемы и кризисы, связанные с легитимной властью. Разница понятий легитимность и легальность власти.

  курсовая работа (53,5 K)
 • Концепция плебисцитарной демократии Макса Вебера и особенности ее исследования в западной социологии и политологии, а также в отечественной социальной науке. Проблема легитимности демократического политического режима и пути ее разрешения на сегодня.

  статья (25,7 K)
 • Определение понятия власти в политологии. Характеристика политической власти, ее сущность, отличительные признаки, структура и ресурсы. Принцип разделения властей и понятие ее "легитимности". Типы легитимного политического господства по М. Веберу.

  контрольная работа (22,9 K)
 • Изучение понятия легитимности политической власти, оправдания правомерности применения власти. Классификация типов легитимности, составленной Вебером: традиционной, рациональной и харизматической. Анализ кризисов легитимности и способов их урегулирования.

  доклад (18,9 K)
 • Зміст та функціональна роль ідеології в політичному управлінні. Проблеми легітимації політичної влади в сучасних ідеологічних системах, їх структура та специфічні функції. Значення символічних аспектів "визнання" та "панування" ідеологічних систем.

  статья (16,5 K)
 • Аналіз дискурсу легітимації у межах соціологічного теоретичного синтезу. Протосоціологічні ідейні передумови постановки проблеми легітимації приватної власності. Культурні підвалини, чинники, структура, передумови та суб'єкти легітимації в Україні.

  автореферат (92,0 K)
 • Концепція легітимації соціальних інститутів у діахронічній перспективі зміни філософських парадигм: від онтологічної через менталістичну до лінгвістичної. Раціональність як інструмент дослідження методологічних засад міфологічної і релігійної моделей.

  автореферат (79,7 K)
 • Поняття легітимації суб'єктів підприємництва. Їх державна реєстрація. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності. Патентування деяких видів підприємництва. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності і його учасники.

  реферат (21,4 K)
 • Огляд проблематики легітимності у суспільно-політичній думці країн пострадянського простору. Загальна систематизація теорій забезпечення поняття легітимності влади в сучасній українській моделі політичної системи. Ідеї державотворення у суспільстві.

  статья (21,9 K)
 • Формування потреби легітимності влади. Поняття та ознаки легітимності політичної влади. Криза легітимності й зниження реальної підтримки правлячого режиму. Шляхи і засоби виходу із кризових ситуацій. Типи легітимності влади. Типологія легітимності Вебера.

  реферат (13,3 K)
 • Теоретичні підходи щодо визначення основного змісту поняття "влада", особливості її легітимності у суспільстві. Характеристика соціальної злагоди як однієї з найважливіших ознак цивілізованості суспільства. Аналіз сучасного стану питання в Україні.

  статья (322,5 K)
 • Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання та оздоровлення людей. Класифікація і загальна характеристика легкоатлетичних вправ. Ходьба та біг як засоби тренування, комплексна методика силової підготовки легкоатлета до змагань.

  реферат (184,5 K)
 • Розміщення легкої промисловості на території України, особливості її поєднання з іншими галузями промисловості та сільським господарством. Основні підгалузі легкої промисловості. Наявність необхідних умов та ресурсів для функціонування підприємств.

  реферат (256,3 K)
 • Структура підгалузей легкої промисловості України, її зв'язок з іншими галузями промисловості. Причини зниження виробництва основних видів товарів і шляхи поліпшення роботи підприємств. Географічне розміщення та виробничий потенціал легкої промисловості.

  реферат (128,8 K)
 • Легкая атлетика как совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыжки и метания. История зарождения легкой атлетики на олимпийских играх Древней Греции. Основание Лондонского атлетического клуба в 1865 году. Мировые рекорды по легкой атлетике.

  реферат (17,6 K)
 • Рассмотрение истории становления и проведения состязаний. Изучение видов спорта, входящих в состав легкой атлетики. Исследование правил выполнения упражнений. Требования к безопасности во время проведения занятий. Классификация международных соревнований.

  презентация (801,0 K)
 • История возникновения легкой атлетики. Виды легкой атлетики и их характеристика. Форма проведения соревнований. Мировые и олимпийские рекорды в легкой атлетике. Выдающиеся спортсмены. Развитие легкой атлетики в России. Некоммерческие соревнования.

  реферат (36,5 K)
 • Легкая атлетика как один из основных и наиболее массовых видов спорта. Развитие легкой атлетики в Древней Греции. Развитие современной легкой атлетики. Величайший атлет 30-х гг. негритянский бегун Джесси Оуэнс. История отечественной легкой атлетики.

  реферат (24,6 K)
 • Понятие и структура легкой атлетики, оценка достижений российских спортсменов в данной области. Техника бега на короткие дистанции. Принципы стартового разбега, этапы бега по дистанции и финиширование. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье.

  презентация (725,2 K)
 • Распространение состязаний в беге, прыжках и метаниях в Древней Греции. Исследование основных легкоатлетических дисциплин. Связь современного развития легкой атлетики с олимпийским движением. Основные правила проведения легкоатлетических соревнований.

  реферат (19,1 K)