• Поняття легітимації суб'єктів підприємництва. Їх державна реєстрація. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності. Патентування деяких видів підприємництва. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності і його учасники.

  реферат (21,4 K)
 • Огляд проблематики легітимності у суспільно-політичній думці країн пострадянського простору. Загальна систематизація теорій забезпечення поняття легітимності влади в сучасній українській моделі політичної системи. Ідеї державотворення у суспільстві.

  статья (21,9 K)
 • Формування потреби легітимності влади. Поняття та ознаки легітимності політичної влади. Криза легітимності й зниження реальної підтримки правлячого режиму. Шляхи і засоби виходу із кризових ситуацій. Типи легітимності влади. Типологія легітимності Вебера.

  реферат (13,3 K)
 • Теоретичні підходи щодо визначення основного змісту поняття "влада", особливості її легітимності у суспільстві. Характеристика соціальної злагоди як однієї з найважливіших ознак цивілізованості суспільства. Аналіз сучасного стану питання в Україні.

  статья (322,5 K)
 • Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання та оздоровлення людей. Класифікація і загальна характеристика легкоатлетичних вправ. Ходьба та біг як засоби тренування, комплексна методика силової підготовки легкоатлета до змагань.

  реферат (184,5 K)
 • Розміщення легкої промисловості на території України, особливості її поєднання з іншими галузями промисловості та сільським господарством. Основні підгалузі легкої промисловості. Наявність необхідних умов та ресурсів для функціонування підприємств.

  реферат (256,3 K)
 • Структура підгалузей легкої промисловості України, її зв'язок з іншими галузями промисловості. Причини зниження виробництва основних видів товарів і шляхи поліпшення роботи підприємств. Географічне розміщення та виробничий потенціал легкої промисловості.

  реферат (128,8 K)
 • Анализ возникновения и развития легкой атлетики как вида спорта, спортсмены, устанавливавшие рекорды. История российской легкой атлетики, Олимпийские чемпионы и чемпионы Европы. Пятиборье и десятиборье как виды комплексных легкоатлетических соревнований.

  реферат (19,1 K)
 • Понятие и структура легкой атлетики, оценка достижений российских спортсменов в данной области. Техника бега на короткие дистанции. Принципы стартового разбега, этапы бега по дистанции и финиширование. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье.

  презентация (725,2 K)
 • Легкая атлетика как один из основных и наиболее массовых видов спорта. Развитие легкой атлетики в Древней Греции. Развитие современной легкой атлетики. Величайший атлет 30-х гг. негритянский бегун Джесси Оуэнс. История отечественной легкой атлетики.

  реферат (24,6 K)
 • Распределение часов по формам занятий. Классификация видов легкой атлетики. Основы техники легкоатлетических видов. Организация, проведение и правила соревнований. Спортивная тренировка в легкой атлетике. Спортивный отбор и прогнозирование результатов.

  реферат (608,0 K)
 • История возникновения легкой атлетики. Появление в Древней Греции прыжков в длину и эстафетного бега (лампадериомаса). Основные этапы развития легкой атлетики в СССР, проведение всесоюзных соревнований. Развитие спорта после Великой Отечественной войны.

  реферат (18,9 K)
 • Развитие современной легкой атлетики и олимпийское движение. Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья людей. История развития отечественной легкой атлетики. Рекорды и рекордсмены. Некоторые виды комплексных легкоатлетических соревнований.

  реферат (24,6 K)
 • История возникновения легкой атлетики. Виды легкой атлетики и их характеристика. Форма проведения соревнований. Мировые и олимпийские рекорды в легкой атлетике. Выдающиеся спортсмены. Развитие легкой атлетики в России. Некоммерческие соревнования.

  реферат (36,5 K)
 • Возникновение и развитие легкой атлетики в мире и России. Особенности бега на различные дистанции. Виды и разновидности прыжков. Основы техники метаний. Организация и проведение соревнований. Физические качества, их определение и характеристика.

  курс лекций (104,3 K)
 • История и основные проблемы отечественной и современной легкой атлетики как "королевы спорта" и самого основного вида спортивной деятельности. Основные дисциплины легкой атлетики: бег, прыжки, спортивная ходьба и многоборье, метание копья, молота и ядра.

  реферат (79,8 K)
 • Распространение состязаний в беге, прыжках и метаниях в Древней Греции. Исследование основных легкоатлетических дисциплин. Связь современного развития легкой атлетики с олимпийским движением. Основные правила проведения легкоатлетических соревнований.

  реферат (19,1 K)
 • Комплексные виды спорта. История возникновения и характеристика разновидностей легкой атлетики. Планирование программ соревнований. Использование химических препаратов и физиологических методов стимуляции с целью искусственного повышения результатов.

  курсовая работа (76,4 K)
 • Развитие спорта в древности, программа соревнований в Древней Греции. Развитие современной легкой атлетики. Герои-спортсмены, устанавливающие рекорды. История развития легкой атлетики в России. Некоторые виды комплексных легкоатлетических соревнований.

  реферат (17,9 K)
 • Изучение истории развития легкой атлетики, включающей различные виды соревнований, характеризующиеся специальной техникой выполнения двигательных действий, а также требующих особых снарядов и оборудования. Классификация легкоатлетических видов спорта.

  реферат (50,1 K)