• Особенности очерка как жанра. Становление жанра очерка в творчестве русского писателя Н.С. Лескова ("Леди Макбет Мценского уезда", "Воительница"). Жанровая основа "физиологического очерка". Сравнительный анализ трех персонажей из произведений Лескова.

  курсовая работа (66,7 K)
 • Изучение жанровых особенностей и символики сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Изучение этого произведения, как приспособленного к проблемам нашего времени варианта притчи, содержащей множество намеков, образов, взятых из реалий XX ст.

  контрольная работа (26,4 K)
 • Виявлення своєрідності жанрів біблійного та літературного псалмів у порівнянні з іншими генологічними утвореннями духовної поезії. З’ясування специфічних ознак та національної своєрідності актуалізації псалмових мотивів в українській літературі.

  автореферат (53,5 K)
 • Характеристика своеобразия жанра пьесы А.Н. Островского "Гроза" - аргументы в пользу драмы и трагедии. Личная трагедия, описанная автором в произведении. Сила социального конфликта в пьесе, роль и характеры главных героев. Новаторство А.Н. Островского.

  реферат (14,3 K)
 • Дослідження історико-художніх умов розвитку реквієму. Аналіз літургійної та жанрово-стильової побудови музичних аспектів католицької заупокійно-поминальної традиції. Специфіка функціонування жанрових рис реквієму в сучасній український хоровій музиці.

  автореферат (87,5 K)
 • Загальнотеоретичні передумови вивчення заупокійної служби шляхом аналізу богословських, філософсько-культурологічних та музикознавчих праць. Ознаки реквієму на сучасному етапі. Специфіка функціонування жанрових рис реквієму в український хоровій музиці.

  автореферат (51,3 K)
 • Максім Багдановіч та яго творчая спадчына, як істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Гісторыка-літаратурная, публіцыстычная та крытычная творчасць М. Багдановіча. Рэцэнзійная творчасць Максіма Багдановіча ў галіне літаратуры і музыкі.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Сонети М. Зерова як зразок нерозривних зв'язків класичної культури й сучасності. Орієнтація на вивірені віками закони поетичної творчості у роботі над сонетами, вміння поєднувати стислість та чіткість форми із змістом. Основні складові сонетної форми.

  доклад (19,0 K)
 • Художественный метод Шекспира в свете синтеза двух концепций причин человеческих трагедий. Методы и приемы воплощения темы судьбы в трагедиях Шекспира. Введение автором в действие сверхъестественных и потусторонних сил как прием воплощения темы судьбы.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Характерні риси, специфіка фентезі як жанру українській прози кінця ХХ – початку ХХІ ст., його трансформації в сучасній літературі. Аналіз творів Г. Штоня та Г. Пагутяк, елементи міфологізму й філософічності як основних засад змісту в літературі фентезі.

  автореферат (30,0 K)
 • Появление литературной элегии (лирическая поэзия), ее понятие и содержание. Представители лирики в русской литературе: В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов и др. Развитие элегии как инструментальный пьесы, ее влияние на русскую вокальную лирику в XVIII веке.

  реферат (25,2 K)
 • Система жанроутворення в сучасній пресі. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі. Поняття про коментар, його призначення, жанрові особливості. Розвиток інформаційних та аналітичних жанрів.

  дипломная работа (223,5 K)
 • Процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації. Анотації на художні твори, на періодичні та продовжувані видання. Процес написання конспекту. Основні функції реферату та автореферату. Основні елементи рецензії, наукової статті, навчального видання.

  реферат (27,5 K)
 • Жанр як завжди певна точка зору, можливість адекватного сприймання об’єкта, засоби відображення, методологія підходу: ступінь розробки проблеми. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі.

  монография (219,9 K)
 • Образотворчі, виразні та синтетичні види мистецтва. Архітектура, її естетична та практична функція в житті людини. Класифікація її типів: суспільна, житлова і виробнича. Живопис як вид мистецтва, що відображає реальність за допомогою кольору на поверхні.

  реферат (33,5 K)
 • Кіносценарій як різновид сценарію, словесний прообраз фільму, призначений для втілення на екрані, що створюється з настановою на звукозорову форму цього втілення, з використанням специфічних особливостей кіно. Аналіз сучасного стану творчості в Україні.

  автореферат (50,5 K)
 • Встановлення історичних передумов виникнення жанру безсюжетного камерного балету. Аналіз музики до балетів Д. Поліщука "Baroque game", "Post No Sсriptum", "Broаdwаy Bound". Виявлення концепційної єдності ігрових факторів композиторської поетики.

  автореферат (74,6 K)
 • Основні характеристики "сократичного діалогу". Аналіз жанрової природи і особливостей стилю філософських діалогів Сковороди: вплив попередніх діалогічних традицій та авторська концепція. Жанрова специфіка катехітичного діалогу. Семантичний рівень текстів.

  доклад (36,8 K)
 • Особливості жанрової модифікації повісті Кобилянської "Земля". Зображення нею суспільно-побутового середовища, яке визначає стиль повсякденного існування селянина, його поведінку і психологію, складників селянського світогляду в площині морально-етичній.

  статья (13,0 K)
 • Поняття "жанр" і похідні від нього, методологічні підходи до дослідження прозових жанрів у літературі. Вивчення творчості В. Некрасова в критиці і літературознавстві, еволюція героя. Роль українських мотивів у формуванні жанрового змісту творів митця.

  автореферат (53,5 K)