• Історичний аспект зародження, становлення та розвиток спортивних свят і традицій Стародавньої Греції, які проходили протягом олімпійського чотириріччя. Характеристика значення давньогрецької агоністики як головного елементу старогрецького буття.

  статья (283,6 K)
 • Аналіз префіксів давньогрецького та латинського походження у сучасній англійській мові на основі юридичної та криміналістичної термінології. Дослідження найпродуктивніших із них у створенні термінів та характеристика їх семантичної класифікації.

  статья (21,9 K)
 • Етапи становлення давньокитайської філософії, відмінні риси провідних філософських шкіл - даосизму, конфуціанства, моїзму, легізму, натурфілософії. Внесок давньоіндійської та давньокитайської філософії у формування європейської філософської свідомості.

  контрольная работа (70,6 K)
 • Найдавніші відомості про найменування племінних об'єднань на теренах теперішньої Польщі. Прийняття християнства. Польсько-чеське зближення. Зовнішня політика за правління Мєшка І і Болеслава І. Гнєзненський з'їзд. Політичний розвиток у 1040-1130-х роках.

  реферат (43,1 K)
 • Соціальна сутність Давньоруської держави, княжої влади і служби. Їх місце в становленні та динамічному розвитку країни. Порядки передання верховної влади, складання адміністративного і судового апаратів. Одноосібні і сумісні форми правління на Русі.

  статья (235,2 K)
 • Утворення й політичний розвиток Давньоруської держави. Взаємини Київської Русі з хазарами та варягами. Характеристика розвитку держави в X—XII ст.. Князювання у Києві Володимира Святославича. Причини феодальної роздробленості та її наслідки для Русі.

  курсовая работа (48,9 K)
 • Сутність та головний зміст поняття "цивілізація". Фундатори сучасної цивілізаційної теорії . Данилевський , О. Шпенглер, А. Тойнбі, напрямки та результати їх практичної діяльності. Можливості викладу історичного матеріалу у цивілізаційному контексті.

  доклад (12,3 K)
 • Древня і сповнена подіями історія Межиріччя, виникнення в Месопотамії першої в історії людства писемності — клинопису. Розвиток рільництва та іригації, численні винаходи, розвиток астрономії. Географічне положення та народи Межиріччя, закони Хаммурапі.

  реферат (20,4 K)
 • Мобилизация сил народов Дагестана на отпор врагу. Знаменитые люди на фронте: Абдул Хаким Исмаилов, Магомед Гамзатов, Абдул-Вагаб Сулейманов, Далгат Магомедов, Абас Абасов. Перестройка и восстановление экономики, культура, наука и медицина во время войны.

  реферат (27,2 K)
 • Исследование особенностей географического расположения и истории возникновения Дагестанского заповедника. Характеристика природных условий территории заповедника. Классификация обитателей и растений. Рассмотрение наиболее охраняемых видов животных.

  реферат (16,0 K)
 • Причины и факторы переселения дагестанцев на Ставрополье во второй половине XX века. Традиции и трансформация социокультурных процессов в жизни дагестанцев В России. Этнокультурные объединения дагестанцев на Ставрополье, их деятельность и особенности.

  диссертация (163,1 K)
 • Видеоролик, посвященный Году молодежи в РФ. В последние годы все чаще стали говорить о необходимости поддержки молодежи со стороны государства. Говорить стали, а вот до дел доходит не всегда, да и чиновники по-разному понимают свою роль в этом процессе.

  статья (9,7 K)
 • Географическое расположение, климатические условия, население, религия, кухня, магазины, оформление визы и таможенные правила Австралии. Дайвинг в Австралии, Большой Барьерный Риф - мекка дайвингистов со всего мира. Острова большого барьерного рифа.

  реферат (32,7 K)
 • Воспаление слезного мешка, который находится между носом и внутренним углом век. Диагностика, лечение и симптоматика дакриоцистита. Дакриоцистит новорожденных: диагностика и профилактика заболевания. Массаж и промывание как основные этапы лечения.

  доклад (182,9 K)
 • Історія використання відбитків пальців. Класифікація Едварда Генрі, її адаптація для застосування на державному рівні. Сучасні біометричні системи. Опис відомих груп існуючих сканерів, їх переваги та недоліки, провідні виробники пристроїв кожного типу.

  курсовая работа (927,0 K)
 • Рассмотрение криминалистической идентификации личности по отпечаткам пальцев рук как элемента предварительного расследования. Изучение порядка проведения дактилоскопической экспертизы живых лиц и трупов. Описание метода на основе глобальных признаков.

  реферат (24,6 K)
 • Дактилоскопия - раздел трасологии, изучающий папиллярные узоры для идентификации личности в процессе раскрытия преступлений. Папиллярные узоры: типы и виды, особенности строения. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятие следов пальцев рук.

  курсовая работа (32,5 K)
 • Определение роли и значения следов рук в криминалистике на сегодня, пути и направления их исследования. Типы и виды папиллярных узоров. Работа следователя со следами рук, ее особенности и основные этапы. Способы, случаи фиксации и изъятия данных следов.

  контрольная работа (21,3 K)
 • История возникновения дактилоскопии. Принципы установления личности человека по отпечаткам пальцев. Свойства и классификация папиллярных узоров; вычисление дактилоскопической формулы. Методы снятия отпечатков с поверхностей и проведения их экспертизы.

  курсовая работа (94,0 K)
 • История зарождения, становления и развития дактилоскопии как науки. Классификация пальцевых узоров и вычисление дактилоскопической формулы. Подготовка объектов для исследования и экспертизы. Оценка следователем военной прокуратуры заключения эксперта.

  курсовая работа (94,3 K)